La Diputació de València vol recuperar el concepte de plaça i arena com a fòrum de trobada i convertir la plaça de bous en un espai públic obert, la visita del qual s’incloga en els circuits turístic-culturals de la ciutat.

Amb aquest objectiu, la Corporació provincial ha encarregat a la Universitat de València el projecte “Plaza de València”, que cerca l’activació, dinamització i posada en valor d’aquest patrimoni d’excepcional riquesa, que va més enllà dels espectacles taurins. La Universitat ha iniciat un estudi de recerca amb el qual pretén recopilar informació i recursos multimèdia, que inclouen fotografies, documents i arxius d’àudio i video, sobre els fets històrics i els esdeveniments no taurins que han marcat els últims dos segles de la plaça i estan estretament relacionats amb el desenvolupament històric, social i cultural de la ciutat de València. D’altra banda, els resultats de la recerca també permetran la creació d’un fons de documentació propi de la plaça amb el material classificat, sistematitzat i digitalitzat, que incloga els documents escrits, fotogràfics o sonors que han sigut testimonis de l’activitat de la plaça de València.

Fonts d’investigació

Fins al moment, la Universitat de València ha consultat diversos arxius públics i hemeroteques, a través dels quals ja ha pogut començar a perfilar els continguts dels itineraris que proposarà la plaça de bous als visitants. Una de les principals fonts consultades és l’Arxiu General i Fotogràfic de la Diputació de València, on els investigadors han treballat amb documents oficials sobre els Privilegis Reals concedits a l’Hospital General de València des del segle XVII fins a la construcció de l’edifici actual, a més de reglaments, actes i projectes del mateix. En l’Arxiu de la Diputació també s’han pogut consultar retalls de premsa de 1896 a 1897, així com inventaris, memòries i cartells dels espectacles i el fons fotogràfic de la plaça. L’Arxiu de la Real Acadèmia de Belles Arts de Sant Carlos ha contribuït a la recerca amb documents sobre el projecte de construcció d’una plaça de maçoneria, des de 1857, per a reemplaçar a l’anterior de fusta. Una altra font consultada ha sigut l’Arxiu Històric Municipal de València, que ha facilitat a la Universitat un conjunt de fotografies que retraten el procés d’urbanització i les successives transformacions de la zona perimetral de la plaça de bous, des de les primeres dècades del segle XX fins a l’actualitat. L’Hemeroteca Municipal ha permès consultar la premsa des de l’any 1859 fins al 2015; l’arxiu i videoteca de la Filmoteca de València ha proporcionat material audiovisual sobre mítins i espectacles no taurins; i en la Filmoteca Espanyola s’han analitzat arxius digitalitzats com els NODE en els quals apareix la plaça i altres noticiaris antics. Finalment, la base de dades i la biblioteca del Museu Taurí de València han permès als investigadors estudiar la bibliografia sobre la història de la plaça de bous i els espectacles celebrats en el seu interior.
Cinc itineraris interactius

La proposta pretén oferir als visitants cinc itineraris a través de la plaça, que portaran a l’usuari a conèixer la seua relació amb l’arquitectura i l’urbanisme, la política, la Guerra civil, els espectacles i la música mitjançant exposicions i visites interactives. Les noves tecnologies jugaran un paper important en aquesta nova oferta cultural, ja que el projecte preveu el disseny d’una aplicació mòbil de realitat augmentada que acostarà el patrimoni i la història de la plaça als visitants. Els usuaris podran descarregar l’aplicació en les seues tabletes o mòbils intel·ligents des d’un punt que s’habilitarà en la mateixa plaça de bous. A través de la geolocalització de continguts, l’usuari podrà recórrer les cinc rutes interactives i consultar el material multimèdia, al mateix temps que ho relaciona amb l’espai físic de la plaça i els seus voltants, buscant la interacció i la personalització de l’experiència de cada visitant. El propòsit últim és aprofundir i reviure part de la memòria col·lectiva dels valencians a través de la recuperació del paper protagonista de la plaça com a lloc de trobada privilegiada en el paisatge urbà de la capital del Turia.