http://castellonconfidencial.com/wp-content/uploads/2014/07/interinos-policia-local-almazora.jpg

Aqüest matí, la policia local d’Almassora ha presentat a les concejalies de platjes, relacions veïnals i seguretat, el operatiu litoral que dona continuitat, al serveu de control i vigilancia dels agents de la localitat.

A més, segons ha explicat aqüest matí en la presentació del operatiu, Lluis Martinez (Primer tinent d’Alcalde de la localitat d’Almassora) aqüest operatiu ha estat dissenyat, després de que les tres concejalies de la localitat sol.licitaren a la tendencia general de la localitat d’Almassora, un operatiu propi.

Així mateix també cal comentar, que amb aqüest nou operatiu de seguretat de la policia local d’Almassora, es dona continuetat, al que ha sigut oferit en la localitat, en aqüesta passada temporada estival, en la que l’ajuntament d’Almassora va habilitar de nou, un retén fix, en la planta baixa de Plà de la Torre.

Per últim queda dir, que aqüest nou operatiu regula els horaris dels agents de la policia local d’Almassora i també implicarà, a la guardia civil. Ara, tant la policia local d’Almassora com la guardia civil vigilaràn i controlaràn més que fins ara, els camins d’accés, als següents llocs de la localitat d’Almassora:

  • El creu de la travesera de Sant Antoni amb el camí “Els Clots
  • Camí Marjalet
  • L’Ereta