La Unitat d’Educació viària ha començat un any més la seva activitat docent en col·legis, instituts i altres entitats col·laboradores amb l’objectiu, un curs més, d’ensenyar els criteris bàsics sobre la seguretat viària i conèixer les principals normes de comportament a l’hora de circular per la ciutat, ja sigui en un vehicle o com a vianants. Aquestes activitats tracten de la prevenció i el foment de les bones actituds respecte al trànsit des d’edats primerenques ja que de mitjana, cada dia, passen pel parc de Seguretat Viària ubicat a Tetuan XIV de 50 a 60 escolars.

Per a l’Ajuntament de Castelló i per a la seva Policia, l’Educació Viària és una de les prioritats on basar la formació d’una ciutadania més preparada, respectuosa i compromesa amb el desenvolupament i seguretat a la seva ciutat. Per això, un any més la Unitat d’Educació Viària seguirà apostant per aquestes activitats de formació per a totes i tots els ciutadans, des dels més petits als més grans, al llarg de l’any.

La Unitat d’Educació Viària de la Policia Local de Castelló va impartir durant el curs escolar 2015-2016 classes i tallers a 4.213 escolars de primària i als 1794 alumnes de secundària dins el calendari anual d’activitats realitzat per aquesta secció policial. A més, les dues policies que integren la unitat, les agents Noelia i Lidón, van donar durant el passat curs més d’una dotzena de xerrades a col·lectius de gent gran i associacions de veïns i es van encarregar de dirigir els cursos de reeducació per a conductors que cometen infraccions lleus perquè aquests puguin commutar l’import de la multa per l’assistència a aquestes xerrades.

A més de xerrades teòriques a les escoles i instituts, la Unitat d’Educació Viària realitza una important tasca educativa al Parc de Seguretat Viària ubicat a l’antic Quarter Tetuan XIV. En aquest parc infantil els alumnes poden posar en pràctica tot allò que amb anterioritat se’ls ha explicat a classe respecte a les normes bàsiques de la seguretat viària ja que circulen amb petites bicicletes i quadricicles a pedals per diversos circuits que simulen els carrers d’una ciutat amb els seus semàfors, direccions i senyals de trànsit. Cal destacar que la majoria dels participants són nens i nenes de poca edat, entre 5 anys i els 10 anys, una dada molt important, ja que per millorar la prevenció, és bàsic que, des de l’edat més primerenca, es comenci a conscienciar a sobre la importància de respectar les normes de trànsit. Per la seva banda els alumnes de secundària reben informació en classes teòriques sobre l’alcohol i les drogues en la conducció, la normativa sobre ciclomotors i l’ús adequat de les bicicletes.