La Policia Local de Castelló ha finalitzat una campanya preventiva de vigilància sobre l’aforament i la seguretat en els locals d’oci nocturn de Castelló que va començar el passat mes d’octubre i que ha permès la inspecció de nou establiments de la ciutat. La campanya ha tingut com a principal objectiu el control del compliment de les mesures de seguretat en els locals d’oci nocturn i en especial aquelles mesures que puguin suposar un risc per als seus clients tals les sortides d’emergència, les entrades a l’establiment, el personal de control d’accés o el nombre d’extintors.

Els agents del Grup d’Espectacles i Activitats, GEA, han supervisat també els possibles excessos d’aforament que poguessin registrar els establiments d’oci nocturn controlant que en els dies de més afluència de públic, es complís tant la normativa obligatòria com el control d’assistència de menors a aquests locals d’oci. Finalment els agents del G.E.A. han revisat tota la documentació exigible als establiments d’oci i en aquest capítol els policies han formulat dos butlletins de denúncia a dos locals per no tenir o no presentar l’auditoria acústica.

Aquesta campanya de control d’establiments d’oci nocturn s’ha realitzat durant cinc caps de setmana i s’ha centrat en aquells locals en què habitualment hi ha una major afluència de persones i que estan integrats en el casc urbà. Està previst que el Grup d’Espectacles i Activitats realitzi en pròximes dates una segona fase d’aquesta campanya d’inspecció dels locals d’oci per verificar que els establiments continuen complint amb la normativa vigent.