La província de Castelló compta amb diverses unitats específiques de deshabituació tabàquica a les quals pot acudir qualsevol persona que vulgui deixar de fumar derivada pel seu especialista d’atenció primària o, en alguns casos, sol·licitant cita prèvia.

L’any passat, més de 500 persones es van incorporar a aquests programes, es duen a terme en els hospitals Provincial i General de Castelló, així com a la Plana i Vinaròs, sumant-se a l’assistència sanitària que presten les diferents unitats de Conductes Addictives de la província.

D’aquesta manera, “està totalment garantida l’atenció que necessiten les persones que volen deixar l’hàbit del tabac”, segons ha destacat la directora territorial de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública a Castelló, Azucena Martí.

Unitat multidisciplinar del Provincial

El 2012, la Societat Espanyola de Pneumologia i Cirurgia Toràcica (SEPAR) va reconèixer la qualitat de la Unitat de Tabaquisme del Consorci Hospitalari Provincial de Castelló en concedir l’acreditació que certifica que disposa dels recursos humans i materials que possibiliten una atenció especialitzada a les persones fumadores que desitgen abandonar el tabac.

La unitat, l’única de la província que compta amb aquesta acreditació, no només compleix amb la seva vessant assistencial, sinó que porta a terme una activitat docent i de recerca en els aspectes relacionats amb la prevenció, el diagnòstic i el tractament del tabaquisme.

Aquesta unitat funciona a ple rendiment des de principis de 2008 i compta amb un equip multidisciplinari integrat per especialistes de Pneumologia, Psicologia i personal d’infermeria.

S’hi ofereix una atenció especialitzada que inclou exploracions, tractament farmacològic, psicoteràpia i modificació de costums. La suma de tot això presenta una alta eficàcia, efectivitat i eficiència, expliquen els seus responsables.

Prop d’un centenar de persones passen cada any per aquest programa de deshabituació tabàquica i s’estima que el 53% no ha fumat un any després d’iniciar el tractament.

La unitat va registrar durant l’any passat més de 600 consultes a les que se sumen les teràpies grupals, en què participen unes 15 persones en cada edició, que consta de sis sessions. L’any passat es van formar quatre grups d’aquest tipus.

Hospital General Universitari de Castelló

La Unitat de Tabaquisme de l’Hospital General Universitari de Castelló s’integra en el Servei de Medicina Preventiva i Qualitat Assistencial des de 2006. Un facultatiu i personal d’infermeria i administratiu formen part de l’equip, que l’any passat va atendre un total de 609 consultes, de les que 226 eren nous pacients que es van incorporar al programa.

A la primera visita, el pacient realitza un test de motivació i dependència física i es fixa una data per abandonar el tabac. A la segona, s’inicia l’abordatge terapèutic, es prescriu la medicació necessària i a partir de la tercera es realitza un seguiment del tractament, prevenció de possibles recaigudes i maneig de l’ansietat per fumar.

Departament de Vinaròs

En el departament de Vinaròs el Servei de Medicina Preventiva va posar en marxa el 2011 una unitat de deshabituació tabàquica que atén tant a pacients interns de l’hospital com derivats d’Atenció Primària que desitgen deixar de fumar.

Durant 2017, un total de 113 persones van participar en aquest programa de la unitat, que va atendre un total de 421 consultes i que, a més, porta a terme tallers de deshabituació basats en teràpia de grup amb un elevat índex d’èxit entre les persones que tenen la ferma convicció d’esdevenir exfumadores.

Cada 15 mesos es celebren aquests tallers, que en cada edició compta amb l’assistència d’entre 25 i 40 persones. Tenen una durada d’un any i consten de vuit sessions de teràpia grupal. Entre el 65% i el 70% dels participants reben l’alta i un diploma que els acredita com exfumadors.

En aquest departament s’imparteix, a més, formació acreditada per l’EVES, dirigida a professionals sanitaris per a l’abordatge del tabaquisme

Departament de la Plana

En el departament de la Plana es realitzen diverses estratègies per al control del tabaquisme. Des Atenció Primària s’ofereix el consell mèdic i s’ofereix ajuda per a l’abandó de l’hàbit tabàquic, que pot incloure la indicació de teràpia substitutiva de la nicotina o la prescripció de medicació. El metge d’Atenció Primària pot accedir a través de la història clínica electrònica al protocol per al diagnòstic i registre del tabaquisme, així com als criteris de derivació a consulta especialitzada.

També es porta a terme un programa psicològic d’atenció grupal de tabaquisme que inclou una valoració de l’abstinència fins a l’any, incideix en els factors psicosocials tant del manteniment de la conducta com de la manca de motivació i l’enfrontament als símptomes relacionats amb la abstinència.