La província de Castelló es convertirà en setembre a la seu de la Comissió de Diputacions de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies. Així ho ha confirmat el mateix òrgan de treball de la FEMP durant la reunió realitzada aquest migdia a Eivissa i en què ha estat present el president del Govern Provincial, Javier Moliner.

D’aquesta manera, la institució provincial acollirà la propera jornada de treball de la Comissió de Diputacions, Cabildos i Consells Insulars a què estan convocats un total de 49 representants d’administracions locals intermèdies -38 diputacions, set cabildos i quatre consells insulars- a l’objecte de “unir esforços per defensar el paper de les diputacions com les millors garants de les competències municipals en cada província”.

És per això que Moliner ha destacat que la designació de Castelló com a seu de la pròxima cimera “reforça el treball emprès des d’aquesta casa a l’hora de reforçar el procés d’apoderament que estan vivint les diputacions i incrementar el seu paper com a aliats fidels dels ajuntaments , com governs propera i que millor poden resoldre les necessitats i problemàtiques dels seus veïns “.

De fet, durant la comissió celebrada a terres insulars, Moliner ha reivindicat la “imperiosa necessitat de plantejar iniciatives que redunden en un major finançament, i per tant en més recursos, per a les administracions locals ja que només d’aquesta manera podrem implementar amb garanties les polítiques necessàries per millorar la qualitat de vida i el benestar dels ciutadans “.

Cimera despoblació rural

De la mateixa manera, durant la reunió s’ha posat sobre la taula el tema de la despoblació “i la importància de combatre amb fermesa aquest èxode rural ja que s’ha convertit en el nostre principal repte sociodemogràfica” fins al punt en què s’ha aprovat la celebració d’una cimera nacional contra la despoblació rural que tindrà lloc a Osca.

En aquesta línia, el president provincial ha incidit en la necessitat d’intensificar la campanya empresa pel propi Moliner a l’hora de situar en l’agenda de la Unió Europea el problema de la despoblació del món rural tal com li va traslladar fins i tot al president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker. “Hem de demostrar que les diputacions som, per proximitat i eficiència, l’administració més idònia a l’hora de gestionar els fons europeus destinats a consolidar la població en les zones rurals”, ha subratllat el president provincial.

campanya Repoblem

I fer-ho per sumar recursos econòmics a les accions estratègiques empreses des de les administracions provincials com és el cas de la campanya Repoblem per la qual la Diputació invertirà aquest any més de 30 milions d’euros per a “igualar la qualitat de vida entre l’interior i la costa provincial i que cap castellonenc hagi d’abandonar el seu municipi per falta d’oportunitats “.

Per això, a més dels més de 12 milions consignats perquè els municipis emprenguin les obres o serveis que estimin oportú a través del Pla Castelló 135, el Govern Provincial reforçarà al llarg de l’any iniciatives com la Unitats de Respir Familiar, amb la qual teixirà una xarxa d’assistència sanitària a tot l’interior; les Escoles Matineres, per afavorir la conciliació laboral i familiar o els incentius a la natalitat en pobles petits