L’informe de l’UJI sobre l’ordenació del personal de l’Hospital Provincial, argumentat per la consellera Munt com a pretext per executar l’acomiadament de 17 treballadors i per a l’amortització de 26 places, sembla que resulta una incomoditat per a totes les parts després de transcendir el seu contingut en el dia d’ahir. D’una banda, la universitat es va desvincular de la feina immediatament; d’una altra banda, els propis autors, que consideren el treball com una simple opinió, opinió que ha costat 17000 euros de diners públics, i que ara la Conselleria de Sanitat i la Direcció del centre relativitzen, publicant una declaració d’intencions de no implementar les recomanacions que inclou.

Unes recomanacions que s’autoritzen i s’acullen amb parcialitat i biaix, en funció dels interessos que intervenen, i no hi dubtat del seu caràcter vinculant a l’hora de materialitzar mesures de destrucció d’ocupació.

En el contingut transcendeix que es tracta d’una proposta de destrucció de l’ocupació pública i de desmantellament de l’entitat, atacant la cartera de serveis i habilitant-les fórmules a una administració sanitària que no persegueix més que, segons l’informe, buidar de contingut al centre hospitalari, per convertir-lo en instrument de submissió de la resta de centres de la província, capitanejats per l’hospital general, deixant un reducte d’especialitats el seu ocupo es veurà compromès pel transvasament dels efectius d’altres.

Un estudi purament estadístic, que recomana mesures sense contemplar índexs d’activitat o d’ocupació, emmarcat en un pla que contempla informació divergent segons la font, que resulta d’un encàrrec selectiu, ocult, i que parla de fases, que no garanteix l’ocupació, ni la integració entre serveis i centres, que potencia la inestabilitat i el compromís dels professionals amb el centre. Un pla que, en el seu objectiu, passa fins i tot per la desintegració de la cultura de formació de professionals i d’investigació per falta d’especialitats.

Tenint en compte tot l’anterior, des de CCOO instem a la Direcció del Consorci a què es posicioni davant aquest projecte de destrucció d’ocupació i de la sanitat pública, i abandonin la submissió a la qual s’han instal·lat, que contrasta amb l’habilitació d’independència de funcionalitat que ostenta el Consorci i que li confereixen els Estatuts.

Així mateix, a la vista del contingut de l’informe de l’UJI, amagat intencionadament durant un mes, es posa de manifest que la consellera de sanitat es manté en una líniade actuaciónapartadade la transparència, de la participació, la gobemancia i la responsabilitat social, en incompliment de normes, acords i textos reguladors.