Les obres de remodelació integral del barri de Maestría han superat les proves d’accessibilitat de vehicles d’emergències. Els bombers municipals de Castelló s’han desplaçat a la zona per a recórrer les interseccions ara en remodelació a més de realitzar recorreguts amb el camió escala de rescat en altura entre els carrers Vázquez Mella i Jorge Juan.

La visita ha servit per a confirmar que la reforma que s’està executant en l’entorn urbà de Maestría “millora l’accessibilitat de vehicles com els de els bombers en cas d’emergència, una situació que abans de les obres era de per si mateix complicada”, segons ha explicat el regidor de Seguretat Ciutadana, Antonio Lorenzo.

Les cantonades de cada intersecció tindran cinc metres de distància lliures d’obstacles, és a dir, sense aparcaments, fanals ni arbrat per a facilitar la mobilitat dels vehicles d’emergències en cas que hi haja una necessitat d’intervenir. El regidor d’Ordenació del Territori, Rafa Simó, ha destacat que “d’aquesta manera es garanteix un aspecte importantíssim en qualsevol reforma urbà com és l’accessibilitat de vehicles d’emergència” i ha afegit que “aquest és un valor afegit més d’un projecte integral de renovació urbana que va a permetre impulsar la primera superilla de la nostra ciutat, amb la qual es guanyarà espai per als vianants, es prioritzarà el tràfic intern i es derivarà el tràfic de pas cap als eixos viaris amb major capacitat com poden ser la ronda Millars o el carrer República Argentina”.

Els bombers han emès un escrit dirigit a l’empresa adjudicatària que havia sol·licitat aquest assessorament per a comprovar l’adequació de les dimensions i ràdios de gir d’interseccions de carrers, límits de zones d’aparcament, col·locació de fanals i altres elements de mobiliari urbà que pogueren entorpir l’accés de camions de bombers.

L’àmbit de la intervenció està delimitat per l’avinguda del Parc de l’Oest, Ronda Millars, carrer Pelai i República Argentina i abasta els carrers Félix Breva, Lepanto, Jorge Juan, Barrachina, Arquitecte Ros, Vázquez Mella i la plaça Juan Bautista Porcar. En total, s’actuarà sobre una superfície aproximada de 67.500 metres quadrats i el Govern Municipal invertirà 1,4 milions d’euros en la transformació d’aquest barri de la ciutat en el qual s’engegarà la primera superilla, un nou concepte de mobilitat urbana que prioritza el trànsit de residents per l’interior de la poma i dóna més protagonisme al vianant.

La remodelació urbana integral inclou la renovació de les vies públiques amb un tractament pensat per a donar protagonisme al vianant enfront dels vehicles. Aquest objectiu s’aconsegueix a través d’un tractament de plataforma única similar al que existeix, per exemple, en el carrer Major, de manera que voreres i calçades estan al mateix nivell i l’asfaltat també té un tractament específic. A més, també es van a habilitar passos per als vianants amb rampa en voreres i passos de calçada; a reordenar l’espai públic per a racionalitzar la ubicació d’infraestructures, serveis i elements complementaris de la urbanització, ampliar els espais per als vianants, regularitzar el traçat de les calçades i plantar arbrat. Les obres finalitzaran al desembre.