La Regidoria de Participació Ciutadana, dirigida per Ali Brancal, ha aprovat la subvenció a 32 projectes presentats per les associacions de veïns i veïnes de Castelló, amb una quantia que ascendeix als 73.515 euros.

Aquests ajuts tenen com a objectiu “articular i incrementar la participació de la ciutadania en els assumptes públics i en la vida col·lectiva de la ciutat per tal d’avançar en la democràcia participativa, així com impulsar l’enfortiment del sector associatiu”, ha destacat l’edil .

D’aquesta manera, els 35 projectes presentats s’han baremat d’acord els criteris consensuats en la Comissió Permanent del Consell de Participació, constituïda per 5 associacions veïnals, votades pel Ple del Consell de Participació, i per representants dels 5 partits polítics de l’ajuntament .

La quantitat econòmica assignada a cada projecte s’ha calculat segons els punts obtinguts i la quantitat demanada, que ha oscil·lat entre els 3.418 euros i els 900. “Cal destacar que, tot i que hi ha hagut projectes molt bons, que mereixien més quantitat de l’atorgada per la seva qualitat, no se’ls ha pogut oferir una quantitat superior a la xifra que l’associació havia demanat “, ha assegurat la regidora.

Així mateix, cal destacar que al 2015, la xifra total de despesa de les subvencions destinades als projectes de Participació Ciutadana de les associacions veïnals ascendia a 64.814 euros, i l’import màxim atorgat per projecte va ser de 2.500 euros.

Cal recordar que aquest any s’han inclòs certes novetats a la convocatòria de subvencions de Participació Ciutadana, com ara la possibilitat de cobrar el 60% de l’import atorgat com a subvenció abans de la presentació de les factures. A més, cada projecte podia obtenir fins a 30 punts, mentre que l’any passat només podia arribar als 5 punts.

Finalment, també és destacable l’esforç de la regidoria per oferir a les diferents associacions veïnals uns tallers de formació de projectes per facilitar “la presentació de les dades necessàries per no complicar el procés innecessàriament”, ha comentat Brancal, als quals han assistit moltes associacions que han obtingut una alta puntuació.