El nombre de prestacions de Renda Garantida de Ciutadania ha superat per primera vegada les 20.000, segons ha explicat el secretari autonòmic d’Inclusió i de l’Agència Valenciana de la Igualtat, Alberto Ibáñez, qui ha destacat que, des que es va aprovar la llei, mai s’havia arribat a aquesta xifra, i ha afegit que això ha suposat que s’hagin assolit els 50.000 destinataris d’aquesta ajuda.

Ibáñez ha realitzat un balanç de la Renda Garantida de Ciutadania de 2016 i ha destacat el “notable impuls” per part de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives a aquest ajut i que ha suposat, entre altres millores, “una important disminució de la llista d’espera i el pagament de la totalitat de les prestacions en l’exercici 2016 “.

El secretari autonòmic d’Igualtat ha recordat que, en arribar a la conselleria, es van trobar amb 13.527 expedients pendents de tramitar, als quals uns mesos després es van sumar 5.697 que estaven pendents de comptabilitzar, el que va elevar la xifra a 19.224 sol·licituds, “una evidència de la situació d’extraordinària necessitat i que requeria de mesures urgents que desenvolupem durant l’any passat “, ha explicat.

Aquestes mesures, segons ha subratllat, han permès aconseguir que el 2016 hi hagi 50.042 destinataris de la renda, dels quals 19.947 són titulars i 25.868 són beneficiaris; enfront dels 42.134 destinataris, 16.381 titulars i 19.719 beneficiaris, que existien en el mateix mes de 2015.

Aquestes xifres, ha precisat Ibáñez, suposen un increment de gestió en l’any 2016 respecte al 2015 d’un total de 4.048 prestacions més concedides, que impliquen 7.793 destinataris més, dels quals 3.566 són titulars i 4.227 beneficiaris.

Referent a això, Ibáñez ha volgut agrair al funcionariat “l’esforç i la tasca que ha realitzat al llarg de l’any passat per poder incloure dins el sistema de renda a més de 20.000 expedients que suposen 50.000 persones destinatàries”.

mesures adoptades

Davant la “caòtica i greu situació” en la resolució de les prestacions de Renda, ha aclarit Ibáñez, “el Govern del Botànic va adoptar mesures importants davant la situació d’emergència social i per a resoldre la situació d’incompliment per part de l’administració de l’abonament de les rendes pendents de pagament i la resolució d’expedients pendents de tramitar, com l’increment del pressupost destinat a Renda garantida en 2016 respecte a l’any 2015 “.

No obstant això, al seu parer, millor que l’increment en el pressupost va ser la decisió de considerar la partida de la renda garantits crèdit ampliable “per no haver de fer modificacions pressupostàries per poder seguir pagant aquesta ajuda en funció en funció de les necessitats”.

Així, aquesta iniciativa ha permès el 2016 realitzar dos increments pressupostaris destinats a Renda Garantida “per tal de posar-nos al dia en la gestió dels expedients i agilitzar el pagament dels ajuts, i que en termes econòmics ha suposat passar dels 32, 12 milions de 2015 als 44.695.106 euros de 2016 “.

A més, ha continuat Ibáñez, el Consell per “fer front a la urgent i extraordinària necessitat de posar al dia la gestió dels expedients i agilitzar el pagament dels ajuts pel tap heretat de l’anterior Govern, va aprovar el passat mes de juliol un decret llei per agilitzar el procés de tramitació de la Renda garantida de Ciutadania “.

El decret llei estableix, entre altres mesures, que el pla familiar d’inserció que han d’elaborar els serveis socials municipals no sigui determinant per a la concessió d’aquests ajuts, en aquells casos en què els ajuntaments es demorin més de dos mesos en la redacció del pla .

Així mateix, preveu que les direccions territorials dependents de la conselleria siguin considerades centres d’atenció directa, i que els llocs de treball adscrits a la tramitació de la Renda Garantida de Ciutadania tinguin la consideració de llocs d’atenció directa o cobertura prioritària susceptibles de substitució en el cas que es produeixi una baixa o una vacant.

També l’any passat, ha incidit el secretari autonòmic, es va escometre una millora i actualització de l’aplicació informàtica de la Renda, “amb la implementació d’un conjunt de canvis que han possibilitat un increment en la productivitat i de la qualitat del treball realitzat per les direccions territorials “, i també s’ha aconseguit optimitzar la informació estadística,” incorporant eines per a un coneixement més lògic i veraç de les dades de les prestacions “, ha matisat.

Nova Llei de Renda valenciana d’Inclusió

Paral·lelament, Alberto Ibáñez ha al·ludit a la nova llei de Renda Valenciana d’Inclusió, l’esborrany d’avantprojecte va ser presentat per la vicepresidenta i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, i la prestació substituirà la renda garantida de ciutadania, “per dignificar la vida de les persones i els permeti inserir-“.