En l’última auditoria de qualitat realitzada a la Tourist Info de Sogorb, s’ha obtingut la màxima puntuació des de l’any 2010, quan es va certificar i acreditar la Q de Qualitat que atorga l’ICTE.

D’aquesta manera ho ha donat a conèixer avui la regidora de l’àrea, Mercedes Pérez, que ha indicat que aquest any s’ha obtingut una puntuació de 867’1717 (sobre 1000), havent estat les puntuacions dels últims dos anys de 805’88 en 2015 i 821’62 a 2014.

La novetat ha estat que s’ha treballat amb una norma nova, de manera que el personal de la Tourist Info ha hagut de fer un major esforç per adaptar tota la documentació a la nova norma UNE-ISO 14785: 2015. Un cop certificada l’oficina, es realitzen auditories de seguiment i de renovació, que impliquen la revisió completa.

Amb aquest nou model es revisen tres apartats: Prestació del Servei, que recull els ítems: atenció als visitants, subministrament d’informació, activitats comercials, anàlisi i estadístiques i comunicació i promoció. Recursos, que recull: recursos humans, infraestructura, instal·lacions i equipaments i tecnologies de comunicació i el tercer apartat, Gestió de la Qualitat, que recull els ítems: coneixement i compliment de la legislació aplicable, sistemes de gestió de qualitat, auditories internes, satisfacció del client, revisió del sistema i pla de bones pràctiques ambientals.

L’auditoria interna es va realitzar el passat 26 d’abril i l’auditoria externa el 11 de maig per una empresa autoritzada per l’Institut per a la Qualitat Turística Espanyola.

La regidora de Turisme, Mercedes Pérez ha comentat que se segueix apostant per donar un servei d’informació als turistes basat en la qualitat i que aquestes renovacions de la Q de qualitat de forma anual, vénen a ratificar aquesta implicació i aposta que es porta a terme des de la Tourist Info. Aquesta aposta per la qualitat en la gestió i per seguir mantenint oberta l’oficina de dilluns a diumenge va ser el camí a seguir, perquè els nostres clients, els turistes, se sentin satisfets amb els nostres serveis.

La regidora ha comentat que aquest treball s’està veient reflectit en les dades dels clients obtinguts en la Tourist Info i mostra d’això és que des de principi d’any el nombre de visites ha augmentat més del doble respecte a l’any anterior, passant de 2349 a 5082 visites. Això és feina de la Regidoria, de les guies de turisme, de tots els empresaris i de la nova figura del Dinamitzador del Patronat de Turisme.

Ruta del Sant Grial

La regidora i el dinamitzador, Eugeni de Manuel, han aprofitat la roda de premsa per parlar sobre una reunió que ha tingut lloc aquest matí a l’Ajuntament, sobre la ruta del Sant Grial, una ruta molt consolidada a Aragó i que es vol impulsar a la nostra comunitat.

En aquesta trobada han estat presents els actors que tenen importància a l’hora de posar en marxa la ruta, representants dels ajuntaments implicats: Barraques, Xèrica, Sogorb, Sagunt, Masamagrel, tècnics de l’Agència Valenciana del Turisme, que liderarà el projecte, així com representants de la Catedral de València, de la de Sogorb i l’Associació del Sant Grial. La conclusió d’aquesta reunió ha estat, a més de posar en comú la ruta de treball, posar en marxa un equip de treball per crear un producte turístic que generi economia en l’espai turístic, una metodologia en comú de treball per posar en marxa la màgia del camí del Sant Grial.