poste-vehiculos-electricos

La “UJI” (Universitat Jaume I de Castelló) ja ha instal.lat, el primer poste de recarrega de vehicles eléctrics.

Aqüest primer poste de recarrega de vehicles eléctrics de la UJI, es troba, davant l’entrada de l’edifici del centre de postgrau i formació continua, del campus universitari Jaume I de Castelló (que es troba, en el carrer Riu Sec)

Si parlem amb més detall d’aqüest servei, cal comentar, que el servei de recarrega de vehicles eléctric permet als usuaris del servei, recarregar els seus vehicles, sol.licitant la seva tarjeta en la consellería del centre de postgrau de la UJI.

Ara, l’Universitat Jaume I de Castelló ha reservat dos llocs d’aparcament en el seu campus universitari, per tal d’utilitzar aqüest primer poste de recarrega de vehicles eléctrics de l’universitat.