Investigadors i investigadores de la Universitat Jaume I de Castelló i el CIBERobn de l’Institut de Salut Carlos III han desenvolupat una aplicació informàtica per a mòbils i tauletes que serveix per avaluar i monitoritzar la influència del dolor a la vida dels pacients amb dolor crònic i l’eficàcia del seu tractament.

El programari «Monitor de Dolor» recull informació rellevant de com experimenta el dolor cada persona i la influència de les condicions ambientals i socials en aquesta experiència. L’eina millora l’avaluació clínica i el tractament, especialment en els pacients amb dolor crònic, i és útil també en el desenvolupament de fàrmacs contra el dolor, en permetre mesurar la seva eficàcia.

«Amb aquesta app el pacient està monitoritzat durant el temps que transcorre entre consultes i això permet als facultatius conèixer si el tractament funciona o si cal realitzar algun ajust o intervenció», assegura Azucena García Palacios, investigadora del Laboratori de Psicologia i Tecnologia ( Labpsitec) de la Universitat Jaume I de Castelló.

El contingut de l’app s’ha elaborat seguint les recomanacions de la Iniciativa sobre Mètodes, Mesures i Avaluació de Dolor en Assajos Clínics (IMMPACT) i facilita el seguiment del pacient durant 30 dies, mitjançant dos registres diaris amb preguntes breus sobre l’estat d’ànim , el tipus de dolor, la seva localització, la medicació que s’ha pres o les conseqüències en la vida diària, la son, el treball o l’activitat física.

A més, el programari permet registrar aquestes mateixes dades quan els pacients tenen un episodi de dolor agut, facilitant el coneixement dels professionals sobre la freqüència dels episodis i les conseqüències emocionals d’aquests. L’app també permet emmagatzemar dades de les variables contextuals i la informació meteorològica.

L’ús d’aquesta aplicació informàtica ajudaria a detectar amb més rapidesa els casos en què la medicació contra el dolor no és efectiva i evitar els efectes secundaris d’un tractament que no és eficaç. Els principals avantatges són que permet obtenir un perfil individual de la vivència del dolor; recull informació diàriament i en el mateix moment en què s’experimenta l’episodi de dolor, i el seu ús en dispositius mòbils i tauletes és senzill.

Aquest nou programari registrat i validat en estudis de camp està llest per a la seva instal·lació i ús en dispositius Android, «hem fet un estudi previ de validació, comparant les respostes de l’app amb respostes ja estandarditzades en altres procediments i això fa que l’aplicació sigui robusta i, alhora, amb validesa per als estudis en què s’utilitzi », explica la professora García Palacios.

L’app és útil per a la seva aplicació en sectors com la indústria farmacèutica i desenvolupament de medicaments més eficaços contra el dolor; hospitals i centres dedicats a l’atenció de pacients amb dolors crònics, i assaigs clínics i d’investigació en psicologia clínica.