Segons ha fet saber el rànquing “Issue” elaborat per la fundació BBVA i l’Institut Valencià d’investigacions econòmiques, l’UJI se situa en el grup d’universitats situades en el cinquè lloc en productivitat.

En concret, l’UJI, situada a la primera meitat de la taula, està entre les 23 universitats espanyoles (públiques i privades) que més destaquen en termes de productivitat, on s’avaluen els resultats totals de la docència, la recerca i la innovació tecnològica , i la dimensió de la universitat, és a dir, la relació entre el volum de resultats i els recursos utilitzats.

Així mateix, en l’apartat de productivitat docent, on es valoren aspectes com ara el nombre de professorat doctor per alumne, la taxa d’avaluació, les notes de tall o el nombre d’estudiantat en programes d’intercanvi, la universitat pública de Castelló es situa en el lloc número 4. En la categoria de productivitat investigadora, amb indicadors com ara els contractes de personal doctor, beques d’investigació i suport tècnic, els sexennis del professorat (sobre els sexennis possibles) o els fons de recerca europeus o internacionals , l’UJI ocupa el lloc número 8; i pel que fa a la productivitat en transferència tecnològica (patents i contractes), el nombre 18.

Des de la perspectiva del volum total de resultats obtinguts, on no es té en compte la dimensió de la universitat, l’UJI se situa en el lloc 21. El mateix estudi indica que hi ha una lleugera contracció en el volum de resultats (encara que mantenint la productivitat ) d’un terç de les universitats públiques i que això concorda amb la baixada de pressupostos i plantilles de personal, sobretot, en les activitats de recerca i transferència.

La tercera edició del U-Rànquing ha estat desenvolupada conjuntament per la Fundació BBVA i l’IVIE amb un ampli equip d’investigadors i tècnics de l’Institut dirigit per Francisco Pérez, director d’investigació d’aquest institut i ha comptat amb la col·laboració de dotze especialistes en avaluació de l’activitat investigadora i la seva qualitat.

Per últim queda comentar, que el projecte ISSUE (Indicadors Sintètics del Sistema Universitari Espanyol) considera que cal tenir en compte les diferències de productivitat i d’especialització de les institucions i per això aquest rànquing contempla expressament tres grans categories d’activitats universitàries (docència, recerca i innovació i desenvolupament tecnològic). Dins d’aquestes dimensions, l’equip del projecte avalua quatre àmbits: els recursos disponibles, la productivitat obtinguda, la qualitat (sobretot dels resultats i de vegades, de recursos i processos) i la internacionalització de les activitats.