La Universitat Jaume I ha aconseguit un finançament de 562.135 euros per a mobilitat de la comunitat universitària durant el període 2016/2018 en el programa Erasmus +, el que suposa un increment del 18% respecte al finançament del curs passat i un 21% més de mobilitats. Aquest finançament estarà destinat tant a l’estudiantat com al personal docent i recerca i d’administració i serveis, amb una xifra aproximada de 400 participants per a aquest bienni.

Del conjunt de finançament aconseguit, 508.585 euros corresponen a fons atorgats directament a l’UJI, i 53.550 a fons atorgats a un Consorci que coordina l’UJI i en el qual participa el SERVEF i el Conservatori Superior de Música de Castelló.

La universitat compta amb més de 400 convenis amb institucions d’educació superior dins del programa Erasmus+ en 26 països i més de 100 empreses europees col·laboren amb els programes de pràctiques internacionals des de 2002. Els programes de pràctiques són coordinats des de l’Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques de l’UJI.

Des de l’Oficina de Relacions Internacionals s’han seleccionat ja a 204 estudiants que el proper curs iniciaran la seua mobilitat Erasmus+ Estudis i hi ha oberta una nova convocatòria fins al 8 de juliol per donar l’oportunitat que més alumnes realitzen una estada a l’estranger per dur a terme els seus estudis durant el segon semestre de 2016/2017. Les reunions informatives sobre aquest programa es realitzaran el dia 5 de juliol del 2016 en la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques i el dia 6 de juliol en la Facultat de Ciències Humanes i socials de 10 a 12 hores per exposar els punts claus del programa a més de resoldre tots els dubtes sobre el tema.

Dins del pla estratègic de la Universitat així com en el seu model educatiu es propicia la mobilitat i l’ocupabilitat de l’estudiantat pertanyent als diferents graus a través de diferents programes, com Erasmus+ i mobilitats fora de l’espai europeu a Amèrica del Nord, Amèrica del Sud i Àsia. Més d’un 20% dels egressats de la Universitat Jaume I gaudeix al menys d’un període de mobilitat (d’estudis, de practiques o ambdós) durant els seus estudis o en finalitzar els mateixos, organitzats per la pròpia Universitat.