La Universitat Jaume I de Castelló obrirà del 5 al 7 de setembre de 2016 el termini per a sol·licitar alguna de les places vacants en 14 dels graus oficials que ofereix la universitat pública de Castelló en el curs 2016/17, després de finalitzar el procés de convocatòria única de preinscripció i matrícula de juliol.

En l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals es podrà optar a les places vacants dels graus d’Arquitectura Tècnica; Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural; Enginyeria Elèctrica; Enginyeria Química; Matemàtica Computacional i Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes.

A la Facultat de Ciències Humanes i Socials hi ha vacants en els graus d’Humanitats: Estudis Interculturals; i Història i Patrimoni. Pel que fa a la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques han quedat vacants en els graus en Administració d’Empreses, en Finances i Comptabilitat, en Economia, en Gestió i Administració Pública, en Relacions Laborals i Recursos Humans, i en Turisme.

Les persones interessades han de presentar una sol·licitud telemàtica del 5 al 7 de setembre de 2016, amb la documentació acreditativa del compliment dels requisits d’accés a l’adreça: http://www.uji.es/. Els criteris d’aplicació de plaça seran els mateixos que els de preinscripció (convocatòria i nota). El dia 9 de setembre es publicarà a la pàgina web de l’UJI i al tauler d’anuncis del Servei de Gestió de la Docència i Estudiants la relació d’estudiantat admès i exclòs. Els admesos es matricularan els dies 12 i 13 de setembre