La Universitat Jaume I organitza dins la seva oferta de cursos d’estiu la tercera edició del curs «Creativitat i expressió musical» que tindrà lloc els dies 20, 21 i 22 de juliol de 2016 a la Sala de Graus de la Facultat de Ciències Humanes i socials, donant així resposta als cada vegada més centres que defensen la creativitat com un dels objectius fonamentals de l’educació musical en la pedagogia del segle XXI.

El curs té com a objectiu principal capacitar els docents, independentment de l’àrea de coneixement, a aplicar i oferir una metodologia que desenvolupi la imaginació, l’espontaneïtat i l’originalitat de l’alumne. Durant les jornades s’instarà a la reflexió sobre els recursos i els procediments compositius emprats en els processos d’interpretació, composició i improvisació. El curs anirà destinat al públic interessat en general i l’estudiantat del grau de Mestre o Mestra d’Educació Primària i Infantil, en particular. L’encarregat de portar la coordinació d’aquestes jornades serà José María Peñalver del Departament d’Educació de l’UJI.

El curs comptarà amb un material específic que es lliurarà als alumnes a manera de suport, conferències, tallers pràctics i taules rodones, tot amb la finalitat no només d’ajudar a l’aprenentatge individual, sinó també instar la pràctica dins les aules d’aquesta nova metodologia necessària en l’actualitat.