El rector de la Universitat Jaume I, Vicent Climent, i el director general de la Policia Nacional de Colòmbia, Jorge Hernando Nieto, han signat un conveni de col·laboració acadèmica que permetrà establir les bases d’una cooperació acadèmica per a la promoció i realització d’estudis, investigacions i activitats relacionades amb la formació en mediació policial i el desenvolupament de projectes en temes de convivència i pau per a Colòmbia. El conveni s’ha signat en el marc de la Fira destaca i les Jornades de recerca i desenvolupament per al postconflicte a Colòmbia.

Les àrees de cooperació inclouran programes oferts per ambdues institucions relacionades amb capacitació, investigació, activitats culturals i intercanvi d’experiències i de serveis professionals especialitzats. Per facilitar aquestes accions es constituirà un comitè coordinador integrat per representants de les dues institucions que s’encarregarà de determinar els programes, activitats i esdeveniments a desenvolupar.