La Universitat Jaume I tanca els edificis del campus del Riu Sec del 8 al 28 d’agost de 2016, una mesura que s’emmarca en la política d’austeritat que es va iniciar a l’agost de 2012. En aquest període no es prestarà el servei de Registre General .

L’accés al campus estarà habilitat únicament pel entrada nord-est, on es troba la caseta de vigilància i seguretat.

Quant als locals comercials ubicats a l’Àgora, estaran oberts durant el període del 8 al 28 d’agost: el local de màquines de VENDING pròxim a la biblioteca, Innovació Digital, Òptica de Penedès (Òptica Universitària) i la Clínica Dental Universitària ( només oberta la setmana del 8 d’agost).

El tancament de les instal·lacions en determinats períodes, mesura posada en pràctica en 2012, permet efectuar estalvis directes en el consum energètic. De fet, durant el mes d’agost de 2015 es va aconseguir una important reducció en el consum energètic que va suposar per a la Universitat un estalvi de 71.842 euros.