El centre associat a la UNED a Vila-real programa tres cursos d’extensió universitària per als mesos de març i abril. El primer, “Arxius: passat, present i futur de la nostra societat”, tindrà lloc els dies 7,8 i 9 de març.

La finalitat del curs és divulgar el valor dels continguts que es custodien en els arxius, la gestió dels mateixos per generar valor afegit a la cultura i els reptes de futur on els arxius són claus, com ara la transparència administrativa, pilar fonamental de les societats democràtiques i l’administració electrònica.

En total, 20 hores lectives que es podran convalidar per 1 crèdit ECTS o 2 lliure configuració. Els ponents tractaran temes com els sistemes d’arxius municipals, la figura de Miguel de Cervantes o els arxius audiovisuals, entre d’altres aspectes.

Després d’aquest curs formatiu, li seguirà un altre del 10 al 18 de març sobre “Atenció primerenca de problemes psicopatològics en nens de 0 a 6 anys”. El present curs pretén donar una imatge àmplia dels diferents abordatges que s’estan realitzant a l’hora d’enfrontar la problemàtica de la “Atenció primerenca” de menors entre 0 i 6 anys. Aquest abordatge es planteja de manera interdisciplinar i multidisciplinar.

La funció d’aquest curs és la de dotar de coneixements vinculats a l’avaluació, diagnòstic i intervenció i tractament en “Atenció primerenca” a professionals i futurs professionals de la infermeria, pediatria, neuropsicologia infantil, neuropediatria, psicologia, pedagogia, psicopedagogia, educadors socials i altres agents socials que necessitin d’aquests coneixements per al seu treball i formació.

Aquesta segona oferta formativa compta amb 20 hores lectives i es podrà convalidar, igual que l’anterior, per 1 crèdit ECTS o 2 de lliure configuració. A més, sengles cursos es poden seguir de forma presencial o des de casa, a través d’Internet.

Finalment, al mes d’abril, tindrà lloc del 29 al 30 d’abril el curs “Autocoaching, desenvolupament personal, empoderament i canvi” .El Curs tracta en la seva temàtica de l’evolució i desenvolupament de l’alumne com a persona i de la seva capacitat de canvi. En un primer nivell d’introspecció, intenta conduir a l’alumne al seu propi autoconeixement, sensibilitzant en les seves creences i emocions, perquè pugui descobrir els seus límits i potencialitats. En un segon nivell de reflexió, l’alumne es converteix en protagonista de la seva pròpia vida, situant-se davant de si mateix i als altres. Tot això li ajuda a elevar el seu grau d’autopercepció. Finalment, l’estudiant participant acaba dissenyant el seu propi guió de vida personal i professional, assentant les premisses necessàries per al canvi, entrant així en untercer nivell de transformació. La metodologia és dinàmica i està basada en el Mètode Animar, creat i desenvolupat per un professor que participa al curs.