La combinació de fred, pluja, neu, vent i pedra dels últims dies ha provocat una sèrie de danys d’importància relativa en el camp valencià i la pitjor part se l’emporten les hortalisses, els cítrics i la ramaderia a més d’algunes infraestructures agràries; segons informa La Unió de Llauradors en una estimació provisional ja que sembla continuar en les pròximes hores el temporal.

El cultiu més afectat pel fred són les hortalisses i dins d’elles la carxofa que ha patit deteriorament visual del producte i un desproveïment de mercat en interrompre la collita uns dies. La zona amb majors pèrdues es situa en la meitat sud d’Alacant. No hi ha constància que les gelades hagin afectat els cítrics.

El sector ramader s’ha vist afectat pel fred i la neu ja veurà incrementat els costos d’alimentació davant la impossibilitat de sortir a pasturar els animals i les granges experimentaran també un augment dels costos de calefacció, just en el moment més àlgid del preu de l’electricitat i gasoil.

La neu ha estat molt ben rebuda al camp perquè suposa una aportació d’aigua important per a algunes zones d’interior i els cultius de secà. Només en el cultiu de l’olivera i cítrics, encara que de manera puntual, ha pogut haver trencament de branques i en el de raïm així mateix alguna espatllera de la vinya.

La pedra d’ahir malgrat la seva aparatositat, tenia afortunadament una mida petita i anava molt barrejat amb aigua. Va afectar sobretot a unes 4.000 hectàrees, fonamentalment de cítrics a les comarques de la Ribera, la Safor i la Marina. És aviat per avaluar danys, però el fet que la collita estigués ja prou avançada minimitzarà els mateixos. Aquest mateix matí s’ha produït una nova tempesta acompanyada de pedra que ha afectat la comarca de l’Horta on hi ha 1.000 hectàrees cultivades d’hortalisses que hauran patit els seus efectes, però convé esperar per efectuar la valoració fins a accedir als camps i veure la gravetat de la situació. També el vent ha afectat a infraestructures i hi haurà tirat collita de cítrics de l’arbre a terra durant aquests dies.

El temporal ha provocat així mateix dany en infraestructures agràries com tanques, tanques, hivernacles o les dificultats d’accés als camins que condueixen als camps. Aquest episodi de noves adversitats climatològiques se suma a les dels últims mesos que van començar amb una greu sequera o les fortes pluges i inundacions de finals de novembre i principi de desembre. Per això La Unió insta les dues administracions públiques (Govern Central i Generalitat) a consensuar un seguit de mesures compensatòries per als agricultors i ramaders afectats, entre les quals destaca:

– Impulsar declaració institucional de les Corts Valencianes de suport al sector i reivindicació de més inversió en infraestructures agràries, a la qual s’haurien adherir diputacions provincials i ajuntaments.
– Concessió d’ajuts d’Estat (ajudes de minimis): 15.000 € per empresa agrària en tres anys. Reglament (UE) nº 1408/2013 de la Comissió de 18 de desembre 2013.
– Reducció del mòdul en l’IRPF per a produccions i zones afectades.
– Condonació del pagament de l’Impost de Béns Immobles de les parcel·les conreades. En tractar-se d’un tribut local, se sol·licita que la pèrdua d’ingressos dels ajuntaments i diputacions provincials sigui compensada amb càrrec als pressupostos generals de l’Estat.
– Bonificació del 50% de les quotes de la Seguretat Social durant vuit mesos.
– Taxació de l’assegurança i indemnització del dany real en parcel·la en funció de les exigències comercials, independentment de la franquícia establerta. És a dir que s’indemnitzi el 100% del dany real.
– Establiment de préstecs amb interès subvencionat per als afectats.
– Subvenció dels productes fungicides usats per evitar danys addicionals en producció i plantació.