La Unió de Llauradors denuncia una onada de robatoris de comptadors en comunitats de reg de la localitat d’Alcalà de Xivert (Maestrat) i també a Torreblanca (Plana Alta).

Els últims tres caps de setmana s’han acarnissat amb la Comunitat de Regants anomenada Palaba-Estopet a Alcalà de Xivert, on han trencat els empalmaments i s’han portat els comptadors. Aquesta Comunitat ja ha denunciat els fets al Grup Roca de la Guàrdia Civil de Vinaròs, als quals la Unió agraeix el seu esforç per aclarir els fets.

La Unió assenyala que a part del valor del material robat en els pous de reg, ja de per si important, el dany està també en els costos de reparació que ascendeixen sempre a quantitats molt elevades. En uns moments on els ingressos agrícoles són cada vegada més baixos, resulta contraproduent haver de pagar majors derrames a les comunitats de regants per poder reparar els danys causats pels robatoris.

La Unió demana major vigilància a les zones rurals i que es doti de més efectius el Grup Roca de la Guàrdia Civil que compleixen una tasca encomiable amb els mitjans humans i materials que disposen al seu abast, a més d’una efectiva coordinació entre les diverses forces de seguretat de l’Estat, del Seprona i de les policies locals per evitar que es cometin més robatoris.

Aquesta organització agrària insisteix millorar i aplicar les lleis perquè la justícia serveixi per persuadir els robatoris al camp, lluny de la impunitat que dóna la sensació que existeix. També insta a perseguir el comerç de mercaderia robada perquè “està clar que si algú roba és perquè algú l’hi compra. És important la vigilància per intimidar, però també el compliment de la justícia i la persecució dels canals de comercialització il·lícits “, assenyala la Unió.