La Unitat de Normaliztació Lingüística de la Diputació ha recopilat un conjunt de termes valencians de les festes de Pasqua, amb paraules tan conegudes com la mona, els pepitos i les cançons populars com “La tarara”.

Aquests són alguns dels vocables difosos a través de la Unitat de Normalització Lingüística de la Diputació, el servei encarregat de la promoció del valencià com a llengua oficial dels municipis valencians. A aquest efecte, la Unitat de Normalització realitza campanyes de difusió i recopila el vocabulari tradicional de les festes populars valencianes perquè joves i majors ho recorden, ho aprenguen i ho difonguen. Així mateix, en la seua pàgina de Facebook “Valencià a la Dipu” han publicat les lletres de cançons de Pasqua com “Ja s’acosta Pasqua”, “La xata merenguera”, “La tarara”, “Xiques boniques”, “El tio Pep”, “Ja venim de berenar” i “Aquests tres dies de Pasqua”, perquè els més xicotets de la casa les aprenguen amb els seus amics i les canten en els berenars familiars. Traducció, formació i assessorament

Aquest servei lingüístic té com a camps d’actuació principal la traducció i correcció, la docència i assessorament lingüístic, i l’assistència tècnica als ajuntaments.

El primer dels serveis consisteix a traduir i corregir la documentació administrativa i les publicacions de la Diputació, així com la documentació administrativa dels ajuntaments valencians. Una segona funció de l’Àrea de Normalització és ensenyar i assessorar en matèria lingüística, mitjançant l’atenció de consultes lingüístiques i de normativa legal, la creació de materials i amb cursos de tots els nivells de valencià (oral, elemental, mitjà i mitjà en línia, superior i llenguatge administratiu) i de llenguatge especialitzat.

Finalment, la Unitat de Normalització ofereix assistència tècnica als ajuntaments valencians, a més de proporcionar material de promoció de la llengua i facilitar formació especialitzada a les diferents entitats locals de la província. Immaculada Cerdà és la cap de la Unitat de Normalització Lingüística de la Diputació i fa uns dies ha sigut nomenada acadèmica de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL).