La Universitat per a Majors ha clausurat el curs acadèmic 2015/2016 en un acte en el qual s’han graduat 59 estudiants: 44 de grau i 15 de postgrau. L’acte, que ha tingut lloc al Paranimf de l’UJI, ha estat presidit per la vicerectora d’Estudis, Isabel García, acompanyada per la directora acadèmica de la Universitat per a Majors, Elsa González; el director Honorífic, Salvador Cabedo i la coordinadora acadèmica d’aquest programa, Pilar Escuder. El professor de l’àrea en Dret del Treball i de la Seguretat Social, Fernando Vicente, ha estat l’encarregat d’impartir la lliçó de clausura, amb el títol ‘Violència digital, privacitat i dret’.

Durant l’acte, la vicerectora d’Estudis, Isabel García, a més de felicitar en nom del rector i el seu propi als nous graduats i graduades, ha recordat que entre molts altres canvis que s’han produït en el nostre entorn social des de la creació de la universitat, “hi ha el de la incorporació de la gent gran a l’activitat universitària, mitjançant la universitat per a majors, una experiència que palesa un canvi cultural important, la participació activa i crítica de la gent gran en els processos d’investigació, de formació i de dinamització cultural “i que evidencia” el potencial que té aquest segment de la ciutadania per contribuir al progrés social »i articular en tots els àmbits« els espais necessaris perquè les vostres contribucions puguin fer-se efectives i puguin gaudir de la consideració que es mereixen “.

En el Programa de Formació Permanent Universitat per a Majors han estat matriculats en el present curs acadèmic 941 estudiants, dels quals 661 han cursat els seus estudis a l’campus del Riu Sec de la Universitat a Castelló i 280 alumnes i les alumnes en les Seus de l’Interior, dels Ports, Nord i del Camp de Morvedre. Les hores de docència impartides en el programa troncal de Graduat Universitari Sènior en Ciències Humanes i Socials han estat 570 hores i 620 en els diferents itineraris de postgraus. La docència d’Aptituds Tecnològiques, Lingüístiques i d’Anàlisi ha estat reflectida en 912 hores; i en les quatre seus s’han impartit 360 hores.

A més, la Universitat per a Majors, dins del seu vessant d’investigació i en el context europeu dels programes Lifelong Learning Programme i Erasmus +, té en l’actualitat tres projectes que promouen la innovació en eines i models pedagògics dirigits a persones grans. Durant aquest curs s’ha treballat en els projectes: SenApp (http://www.senapp.eu), Ehlssa (http://www.ehlssa.odl.org), SG4Adultos (http://www.sg4adults.eu) .

Els estudis de Graduat Sènior estan dissenyats per ser cursats en un període mínim de tres anys, amb un total de 120 crèdits acadèmics. D’altra banda, un cop finalitzats aquests estudis l’estudiantat pot continuar la seva formació en el ‘Postgraduat Universitari Sènior’, que consta de 60 crèdits. A les Aules per a Majors de les Seus de l’Campus Obert s’imparteixen els estudis del “Curs Sènior de Ciències Humanes i Socials”, estudis que consten de 50 crèdits. En concret, a la Seu de l’Interior (Sogorb), Seu Nord (Vinaròs i Sant Mateu), Seu dels Ports (Morella i Vilafranca) i Seu del Camp de Morvedre (Port de Sagunt).

La Universitat per a Majors de la Universitat Jaume I va iniciar les activitats per oferir a les persones majors de 55 anys la possibilitat d’accedir al títol Graduat Universitari Sènior el 1998 i amb posterioritat es va ampliar la docència amb l’oferta de postgraus. Amb aquests estudis es pretén contribuir a la millora de les capacitats humanes dels estudiants majors, tant des del punt de vista de la formació personal com des de la participació en el desenvolupament social, fomentant un conjunt d’experiències i d’aprenentatges.