La Universitat Jaume I, sensible amb la realitat del nostre temps i oberta a tota la ciutadania, oferta a les persones majors la titulació pròpia “Graduat Universitari Sènior en Ciències Humanes i Socials”, en la que s’imparteixen estudis específics per l’estudiantat major de 55 anys. Es pretén contribuir així a la millora de les seues capacitats humanes, tant des del punt de vista de la formació personal, com de la seua integració i participació en el desenvolupament social.

En la societat actual, dinàmica i subjecta a canvis importants, la formació permanent i l’aprenentatge al llarg de tota la vida s’han convertit per tothom, especialment per a les persones majors, en condició necessària per a poder entendre el que succeeix en l’actualitat. La Universitat per a Majors compleix enguany el seu XVIII aniversari, des de l’any 1998 no ha deixat d’oferir el programa de formació permanent.

Per a aquest pròxim curs 2016-2017, la Universitat per a Majors ofereix un total de 120 places noves. El requisit és haver complit 55 anys. La data límit per realitzar la preinscripció serà el 27 de juny de 2016, inclòs. Aquesta preinscripció és imprescindible per a la formalització de la matrícula i pot realitzar-se mitjançant una instància al registre general de la Universitat Jaume I, en la Secretaria de la Universitat per a Majors o per Internet a l’adreça http://preinscripcio.uji.es.

Si hi ha places vacants, s’assignaran als sol·licitants de 54, 53, 52 anys, … fins que es cobrisquen les places disponibles. En aquest curs 2015-2016 el nombre d’alumnat matriculat en la Universitat per a Majors ha sigut de 941 estudiants.

A més, des de fa tretze anys la Universitat per a Majors, està difosa per l’interior, nord i sud de la província de Castelló. El termini per a fer la preinscripció és el mateix. Podran realitzar-la per Internet http://preinscripcio.uji.es, o en: Sogorb (Edifici Glorieta), Vilafranca (Casa Social), Morella (CISE), Sant Mateu (Ajuntament), Vinaròs (Biblioteca Municipal) i Port de Sagunt (Casal Jove). En aquest curs acadèmic el nombre de matriculats en les Aules per a Majors existents va ser de 280 estudiants.

La primera setmana de juliol es farà pública la llista d’admesos. La formalització de la matrícula haurà de realitzar-se el dia i hora establerts, s’anunciarà en les pàgines web http://www.uji.es/institucional/umajors/ i http://majors.uji.es, taulers de la Universitat per a Majors i a través del correu ordinari, a les persones interessades. Aquelles persones que no siguen admeses s’inclouran en una llista d’espera per tal de poder cobrir les places vacants d’aquells admesos que no formalitzen la seua matrícula.