La Junta Directiva de la Xarxa de Municipis Valencians cap a la sostenibilitat, amb el diputat de Medi Ambient, Josep Bort, com a vicepresident, s’ha reunit per a aprovar els comptes de 2015 i presentar el pressupost per a 2016. Els assistents a la reunió han subratllat la importància d’utilitzar la Xarxa com una eina de difusió de les activitats mediambientals que es duen a terme des dels municipis.

Josep Bort aposta per aprofitar aquesta xarxa de municipis i convertir-la en una eina de gran utilitat, dinamitzant les comissions de treball, organitzant activitats formatives amb jornades, seminaris, tallers i visites, i elaborant documents col·lectius per a difondre i facilitar la informació.

El diputat de Medi mbient va explicar durant l’elecció de la nova Junta Directiva que la Xarxa “ha de ser un punt de referència i trobada per a tots els que estem treballant pel desenvolupament sostenible dels nostres pobles i ciutats”.

En aquesta trobada, s’ha aprovat l’admissió a la xarxa d’ajuntaments dels municipis de Bèlgida i Palmera, de manera que la Xarxa pansa a tenir 263 socis. A més, la Junta Directiva ha aprovat la Memòria d’activitats de l’exercici 2015, entre les quals destaca l’edició de publicacions redactades pel Servei de Medi ambient de la Diputació, com són les relatives als horts urbans, la segona impressió de la Guia de Paratges Naturals Municipals de la província de València o l’estudi sobre el paisatge en accessos urbans. La Xarxa també ha dut a terme durant enguany activitats de sensibilització mediambiental en col·legis, el disseny de la nova web, la col·laboració amb el projecte Arunwood de la xarxa de municipis forestals i el pla de suport als municipis per al desenvolupament sostenible i la correcta gestió dels residus. La Xarxa de Municipis cap a la Sostenibilitat té com a fi potenciar l’avanç dels municipis cap al desenvolupament sostenible, mitjançant l’aplicació de les Agendes 21 Local i donar a conèixer les activitats i projectes d’aqueixes localitats en relació amb la protecció del medi ambient.