L’Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències emetrà una circular dirigida als organismes intervinents en les Emergències ia ajuntaments amb l’objectiu d’informar sobre la campanya de nevades 2016-2017, que ja ha començat, i recordar també quins són els procediments d’actuació davant del risc de nevades.

La Comunitat Valenciana es veu afectada periòdicament per aquest fenomen meteorològic, que, a més de tenir repercussió a la xarxa viària, pot provocar problemes d’aïllament i dificultar l’atenció, el trasllat sanitari o avituallament de les persones. Les zones més afectades per les nevades solen ser l’interior de les províncies de Castelló i de València i la zona nord-occidental d’Alacant.

En concret, l’anàlisi de risc del procediment d’actuació davant el risc de nevades indica que un total de 92 municipis tenen risc alt de nevades: 44 pertanyen a Castelló (ubicats a altituds superiors als 800 metres), 32 a València i 16 a Alacant. Amb risc mig hi ha 112 municipis: 48 d’Alacant, 36 de Castelló i 28 de València.

El director general de l’Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències, José María Ángel, ha informat que el procediment d’actuació que han d’aplicar les administracions públiques amb responsabilitat davant d’aquest tipus de risc ja està disponible a la pàgina web www.112cv .gva.es per a baixar. “Aquest pla té per objecte garantir l’actuació ràpida, eficaç i coordinada dels recursos públics i privats en preemergències i emergències derivades del risc de nevades”, ha afegit Àngel.

Les administracions que intervenen en la retirada de neu són la Generalitat, mitjançant la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, la Diputació de Castelló i el Govern central a través del Ministeri de Foment. Unes 30 màquines llevaneu es distribuiran per un total de 23 rutes establertes per retirar la neu després el treball coordinat i la col·laboració de les diferents administracions. El Centre de Coordinació de Castelló periòdicament comprova l’estat de les carreteres i les incidències de la neu per informar, en cas d’emergència, al Centre de Coordinació d’Emergències de la Generalitat.

Al seu torn, José María Ángel considera que l’activació de la campanya de prevenció permet facilitar informació i sensibilitzar la ciutadania per evitar riscos i intervencions innecessàries.

Consells per a zones on es produeixen nevades

· Emmagatzemar aliments i combustibles per a un període d’aïllament d’una setmana.

· Preparar una farmaciola de primers auxilis i aquells medicaments que siguin utilitzats permanent o esporàdicament per tots o algun dels membres de la unitat familiar.

· Disposar de roba i calçat adequats per a aquestes contingències.

· Controlar tots aquells punts per on hi hagi contacte amb l’exterior: tancaments de finestres, portes, etc.

· Revisar teulades i baixants d’aigua.

· Si la calefacció no es va a usar o està avariada, procurar que el circuit d’aigua no tingui molta pressió.

· Si viu en una zona rural propensa a quedar aïllada en època de neu, tenir a mà una estufa i cuina de càmping així com productes de neteja.