L’Agència Tributària ha tornat ja 6.756.000 d’euros a 10.803.000 contribuents després de la conclusió de la campanya de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) corresponent a l’exercici 2015, de manera que gairebé el 75% de les devolucions sol·licitades i el 62% dels imports ja han estat abonats.

Fins el passat dia 1 de juliol, l’Agència havia registrat ja 18.947.000 declaracions de l’impost sobre la renda, 642.000 més que l’any passat en les mateixes dates. Per a la present campanya està prevista la presentació de 19.708.000 declaracions. Per tant, encara resta per comptabilitzar declaracions ja presentades, però es confirma un nou increment en el nombre de presentacions que els contribuents realitzen per internet.

A la província de Castelló s’han tornat un total de 81.460, de les més de 133.000 que han demanat, situant-se en 60,93% per sobre de la mitjana de la Comunitat (60,86%), i per sota de la nacional (62,60%).

Més de 15.847.000 contribuents han utilitzat Internet per presentar la declaració, un 9% més que l’any passat. Fins ahir s’han presentat per aquesta via el 83% de totes les declaracions, el que suposa 30 punts més que fa cinc anys, quan es van començar a reforçar les mesures per potenciar la via telemàtica com a fórmula principal de presentació, agilitzant els tràmits dels contribuents i, si escau, les devolucions que corresponguin.

Gairebé 9,5 milions de declaracions amb ‘RENDA WEB’

Aquesta agilització en la presentació ha estat impulsada per la utilització de la nova plataforma ‘RENDA WEB’ com a eina principal per a la confecció i presentació de declaracions per part dels contribuents.

Més de 9.488.000 declaracions s’han presentat amb la nova plataforma, el que suposa un increment del 16% respecte a les presentacions d’esborranys per internet que l’Agència havia registrat després del tancament de la campanya de l’any passat.

Davant d’això, les presentacions amb el programa ‘PARE’ baixen gairebé un 7% a causa de la reducció del col·lectiu de contribuents que aquest any han seguit obligats a presentar la seva declaració amb el tradicional programa d’ajuda que ofereix l’Agència Tributària.

En la campanya de Renda d’aquest any, l’Agència Tributària ha concertat més de 2,4 milions de cites i ha atès més de 4,2 milions de trucades.

Impost sobre el Patrimoni

En paral·lel a la Campanya de l’IRPF s’ha desenvolupat la de l’Impost sobre el Patrimoni, que havien de declarar aquells contribuents amb quota a ingressar (després d’aplicar les corresponents deduccions i bonificacions) i també aquells sense quota a ingressar, però que l’any passat comptaven amb béns i drets amb un valor superior als 2 milions d’euros.

Fins a la data s’han registrat ja gairebé 188.000 declaracions de Patrimoni i l’import a ingressar arriba als 994 milions d’euros.