L’Ajuntament de l’Alcora contractarà a un o una agent d’igualtat mitjançant una subvenció de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives de la Generalitat Valenciana que ascendeix a 25.000 €.

D’aquesta manera, com explica el regidor de Serveis Socials, Agustín Chiva, “s’oferirà un servei d’assessorament especialitzat a dones i promoció i integració del principi d’igualtat en les polítiques municipals”.

El de l’Alcora és un dels 13 ajuntaments de la província beneficiaris d’aquesta subvenció. Xiva manifesta que “a través d’aquest servei es prestarà també assessorament a altres municipis de la comarca, als quals atén l’equip de Serveis Socials de l’Alcora”.

El responsable de Serveis Socials destaca la “gran importància” d’aquesta iniciativa, ja que “reforçarà l’atenció en temes tan rellevants com són la prevenció i detecció de la violència de gènere, l’assessorament en matèria laboral i la realització de plans municipals d’igualtat i programes de sensibilització, entre d’altres “.

Concretament, l’o l’agent d’Igualtat exercirà les següents funcions: informació i assessorament personalitzat a dones sobre recursos i serveis, formació, orientació sociolaboral, itineraris professionals i normativa que afavoreixi la igualtat entre homes i dones; prevenció i detecció de la violència de gènere i coordinació amb els serveis especialitzats de la Generalitat; detecció de les necessitats del municipi en matèria d’atenció a la violència de gènere; participació en els plans de protecció local i coordinació amb la resta de serveis d’àmbit nacional, autonòmic i local; informar i assessorar dones per a la creació d’empreses i la millora de l’activitat empresarial i / o autònoma; elaboració, implementació i avaluació de plans d’igualtat municipals; dissenyar i gestionar programes de sensibilització, informació i formació en matèria d’igualtat d’oportunitats en matèria d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes i prevenció de la violència de gènere; dissenyar accions per fomentar l’associacionisme de dones i assessorar per a la constitució de les mateixes; informar i assessorar empreses o entitats per a l’elaboració i implantació de plans d’igualtat i avaluar aquells plans que es presentin per a ser visats.

La subvenció permetrà una contractació d’una jornada de 35 hores setmanals, des de l’1 d’abril fins al 31 desembre 2017.