L’informe de la Intervenció i Tresoreria de l’Ajuntament d’Almassora sobre l’execució pressupostària de l’últim trimestre de 2015 ha revelat un increment de la recaptació per via voluntària enfront de la tendència anterior de l’augment per executiva.

Com a exemple, la Intervenció municipal destaca el pas del 81,87% al 85,17% en un any de la recaptació dels drets reconeguts de l’Impost sobre Béns Immobles de naturalesa urbana (IBI).

En aquest sentit, dels drets reconeguts en 2015, que ascendien a 7.172.280,06 euros per l’ingrés de l’IBI, l’Ajuntament d’Almassora ha cobrat 6.108.524,03 euros (85,17%), per la qual cosa el deute va fixar-se en 1.063,756,03 euros. La xifra millora ostensiblement el deute pendent de 2014, quan els drets reconeguts eren de 9.602.564,99 euros però els ingressos nets no van superar els 7.861.946 euros, deixant un saldo de deute per aquest tribut per valor de 1.740.618,29 euros.

La recaptació per via voluntària també ha millorat en l’impost per vehicles de tracció mecànica, que ha passat del 80,79% al 82% en un any. En l’últim exercici, enfront de la possibilitat d’ingressar 1.559.481,77 euros, l’Ajuntament va obtenir uns ingressos nets d’1.278.732,97 euros i, per tant, un deute per part dels propietaris de vehicles de 280.748,80 euros. La dada millora les xifres de 2014, quan els drets reconeguts ascendien a 1.710.712,68 euros. Per aquell temps el consistori va ingressar 1.382.009,97 euros per aquest tribut, quedant 328.702,71 euros pendents de pagament.

Pagament a 24 dies

D’altra banda, l’informe de l’execució pressupostària de l’últim trimestre de 2015 inclòs en l’ordre del dia del ple celebrat anit revela que una factura que es presenta en l’Ajuntament d’Almassora tarda 24 dies a pagar-se. Segons la informació del període mitjà de pagament, la ràtio ascendeix a -5,64 dies, la qual cosa vol dir que el consistori se situa molt per sota del termini límit legal per a pagar els béns i serveis als seus proveïdors.

En aquest sentit, la Regidoria d’Hisenda dirigida per Roger Beltrán recorda que el procediment per a la tramitació i abonament de les factures a proveïdors compta amb un període de gestió de 30 dies, al que se suma un altre termini de 30 dies per a l’abonament. Fonts del departament recorden que Almassora no esgota ni el primer d’aquests terminis, per la qual cosa en realitat paga a -5,64 dies. Així, l’import de pagaments realitzats durant el quart trimestre de 2015 va ascendir a 2.999.473,95 euros. En el cas de la residència de la tercera edat, els pagaments van sumar 48.988,53 euros. El total del desemborsament amb càrrec a les arques municipals va ser de 3.048.462,48 euros.