El departament de Medi Ambient de l’Ajuntament d’Almassora ha conclòs la redacció de l’ordenança municipal per a la prevenció i control del mosquit tigre. El text regula les actuacions generals i específiques, els tractaments, sancions i l’àmbit d’aplicació, entre uns altres, per a frenar l’avanç de la plaga junt al control larvicida i biològic.

Els serveis tècnics supervisen la normativa en aquests moments per al seu debat i aprovació, si escau, en el ple municipal de juny.

L’ordenança afecta a persones físiques i empreses i inclou actuacions específiques en el cas de tallers mecànics, horts urbans, col·legis, granges d’animals i el cementeri municipal. En tots els casos, la inspecció serà a càrrec de tècnics municipals, Policia Local o personal especialitzat de l’empresa adjudicatària del tractament. Les infraccions aniran de 60 a 3.000 euros depenent de si són qualificades com a lleus, greus o molt greus.

L’ordenança aplica criteris generals per a la regulació d’aigües estancades, com obligar al fet que “totes les persones físiques o jurídiques que siguen posseïdores de béns o objectes susceptibles de crear condicions de proliferació de mosquits eviten l’abandó, definitiu o temporal, tant en espais públics com a privats, de contenidors o objectes en els quals es puga acumular aigua i com a conseqüència puga reproduir-se el mosquit”.

En aquest sentit, la normativa recorda que els propietaris de solars estan obligats a mantenir-los, al seu càrrec, nets d’herba, brossa, recipients, objectes abandonats i aigües estancades. Qualsevol actuació correctora que haguera de realitzar l’Ajuntament d’Almassora en aquests espais serà a càrrec del titular del solar.

La regidora de Medi Ambient, María José Tormo, ha puntualitzat que es tracta de “guiar als veïns perquè coneguem aqueixos focus potencials de criaderos de mosquits als quals fins ara no donàvem importància perquè desconeixíem que pogueren suposar un risc per a la proliferació de l’espècie”. “Si atenem les indicacions dels especialistes serà més fàcil controlar la plaga”, ha afegit.

Igual que en altres municipis, i seguint les indicacions dels tècnics municipals i dels experts de la Diputació Provincial de Castelló, entre els objectes en exteriors que no podran contenir aigua estancada sense tractament específic per a evitar la proliferació de mosquits figuren: pneumàtics, articles decoratius de jardí, tests, sota plats de tests, regadores, fosses sèptiques, basses de reg, piscines, llandes, borses, botelles, lones de plàstic, tines, bidons i fonts ornamentals, entre uns altres.

Com a exemple, els tècnics, com sostenen també des de l’empresa de control de plagues encarregada de la fumigació, les piscines han de mantenir-se tot l’any amb tractaments desinfectants per a garantir l’absència de mosquits i altres organismes. En aquest sentit, la norma recorda que en tractar-se d’una làmina d’aigua més gran els mosquits tigre no tenen preferència per a criar, però sí ho poden fer els mosquits autòctons. En cas que estiguen buides, les piscines hauran de mantenir-se “completament seques ja que les xicotetes quantitats d’aigua sí poden ser criaderos de larves de mosquits tigre”.