L’alcaldessa d’Almassora, Susanna Nicolau, presentarà davant del ple de l’Ajuntament una proposta per instar la Generalitat Valenciana a deixar sense efecte l’Acord de la Comissió Bilateral entre el Ministeri de Foment i la Comunitat Valenciana, relatiu a la regeneració de l’àrea del 167 de l’Avinguda José Ortiz, coneguda com a Grup B, dotat amb 1,7 milions d’euros. El document detalla la llista d’alternatives d’ús que han estat finalment descartades i apunta que la “única opció acceptable per a l’Ajuntament d’Almassora és la demolició de les actuals habitatges, que es troben buides i en un estat de conservació ruïnós”.

L’equip de govern compleix així amb les peticions traslladades per part dels veïns de les zones properes als diferents trobades mantingudes amb els representants municipals i els responsables l’Entitat d’Infraestructures de la Generalitat (EIGE), en què els afectats van manifestar la seva oposició a la construcció d’habitatges i van reiterar la seva posició favorable a l’enderroc. En aquesta mateixa línia, el document recull els tres acords plenaris del 19 d’octubre de 2015 i gener 11 i 14 de març de 2016 que han reflectit la posició dels grups municipals contrària a la rehabilitació.

“Cal que el Consell entengui que l’edifici ha estat una font de conflictes durant dècades per Almassora i que mantenir-lo significa perpetuar el record d’aquesta xacra”, ha assegurat l’alcaldessa d’Almassora, Susanna Nicolau. La primera edil ha posat èmfasi en el “lamentable estat de l’estructura exterior i interior, una degradació que difícilment podrà ser subsanable i que ens porta a contemplar l’enderroc com a única sortida”.

Per la seva banda, la primera tinent d’alcalde, Merche Galí, ha destacat “la fermesa de la posició de l’Ajuntament d’Almassora, d’acord amb les demandes dels veïns”, una posició que l’edil i l’alcaldessa van mantenir durant la trobada amb la directora general d’Habitatge, Rebeca Torró, i la directora de EIGE, Helena Beunza. Galí, qui va plantejar la proposta als portaveus dels grups divendres passat, ha recordat que “tot i que s’han plantejat alternatives com la construcció d’una caserna de la Guàrdia Civil o de pisos tutelats”, les possibilitats de dur-les a terme són “inexistents a dia d’avui, pel que ens correspon instar la demolició de l’edifici”.

L’Ajuntament d’Almassora remetrà el text, que l’equip de govern espera que rebi el suport de tots els grups municipals, a la Conselleria d’Habitatge, juntament amb l’informe elaborat pels tècnics municipals que determina l’estat de ruïna de l’edifici i els tres acords en què el ple demana la demolició del mateix.