La junta de govern del pròxim dilluns aprovarà el pla d’ocupació agrícola que donarà treball a 48 veïns d’Almassora durant el mes de juliol. El programa està dividit en tres blocs que consisteixen en: neteja de camins en zona d’horta en casc urbà i platja, neteja de camins de secà fins a la CV-10 i manteniment de sèquies i vessaments de la platja. L’Ajuntament d’Almassora ha sol·licitat una partida de més de 58.000 euros a l’INEM per a desenvolupar aquesta iniciativa cofinançada pel Fons Social Europeu.

Els interessats han d’estar inscrits com a demandants d’ocupació en la categoria de peons agrícoles i haver cotitzat en el règim especial agrari almenys tres mesos durant l’últim any, segons estableixen les bases. El Servef remetrà al consistori un llistat amb els candidats preseleccionats perquè la junta de baremació els puntue sobre la base dels requisits estipulats en la norma.

El programa de neteja de camins d’horta i el de neteja de camins de secà tenen un cost individual de 22.368,06 euros i cadascun d’ells emprarà a 18 treballadors. Per la seua banda, el pla de neteja de camins, sèquies i vessaments té una dotació econòmica de 14.912,04 euros per a emprar a 12 aturats. En total, més de 58.000 euros per a fer front a la xacra de l’atur.

En aquest sentit, el regidor d’Ocupació i Agricultura, Santiago Agustí, ha destacat que “es tracta d’una iniciativa que té com a objectiu pal·liar l’atur estacional en el sector agrari, en el qual les campanyes de cítrics són, lamentablement, cada vegada més reduïdes”. Els interessats poden informar-se des d’avui en el departament d’Ocupació (segon pis de la Casa de la Cultura).

En el cas de la neteja de camins de l’horta, els operaris prioritzaran la neteja dels situats entre la població i la riba del mar, com Benafelí, Catalans, Om Blanc, Vora Riu, dels Clots, Collantes, entre uns altres de titularitat municipal. En el cas dels camins de secà, l’objectiu és aconseguir millor visibilitat en circular i endreçar les vores de les sèquies per a facilitar el trànsit en les labors de regadiu. Cal recordar que aquestes vies precisen de manteniment continuat, amb retirada d’espècies vegetals que creixen en les ribes dels camins i en els marges de les sèquies.

Finalment, la memòria de neteja de sèquies i vessaments incideix a treballar amb previsió per a evitar les inundacions que es puguen produir en època de pluges. No en va, en aquests espais propers a la línia de costa han crescut varietat d’espècies vegetals, sediments produïts per l’activitat humana i del propi reg i desaprofitaments de l’activitat agrícola que precisen d’una ràpida actuació. L’objectiu és millorar el drenatge de les mateixes i que afavorisca una adequada evacuació d’aigües pluvials i de reg sobrant.