L’Ajuntament d’Almassora farà accessible el camí de la desembocadura del riu Millars durant 2017 amb fons procedents dels romanents de l’exercici anterior. A aquesta inversió se suma una plantació d’arbres a 350 metres lineals des del final del camí del Marjalet que suposa un desemborsament de 8.700 euros per al departament de Medi Ambient.

L’esforç en matèria d’accessibilitat per eliminar les barreres arquitectòniques del nucli urbà es traslladarà aquest any també a la ruta verda que connecta la desembocadura del riu amb l’ermita de Santa Quitèria. Tal com ha assenyalat la regidora de Medi Ambient, Maria José Tormo, la localitat reservarà al voltant de 60.000 euros per a executar una intervenció “que permeti a tots els veïns, sense distinció per qualsevol discapacitat física, gaudir d’aquest entorn”.

Els tècnics municipals elaboraran un projecte integrador, respectuós amb l’entorn i obert al pas de cadires de rodes o carros de bebè perquè el camí de la desembocadura abast a la totalitat de la població. L’eliminació de barreres culminarà una millora en aquest espai d’alt valor ecològic que ara se sotmet a una nova plantació d’arbres a 350 metres lineals.

Tal com han indicat els tècnics, la nova línia d’arbrat comptarà amb reg automatitzat i estarà connectada a la xarxa de reg fertilitzat de la Comunitat de Regants d’Almassora. El projecte per a l’ampliació de la zona verda compta amb les autoritzacions preceptives de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (per afectar el domini públic hidràulic) i de la Conselleria de Medi Ambient (afecció a la Xarxa Natura 2000).

Finalment, l’actuació consisteix en el desbrossament previ dels canyars existents per disminuir la competència d’aquesta espècie invasora, l’obertura d’una rasa per a la instal·lació de la canonada principal de reg i els ramals secundaris, l’obertura de caselles per a realitzar la plantació i, finalment, la plantació d’exemplars amb calibre 6 o superior, entre 100 i 200 centímetres d’altura, en contenidors de 3,5 litres o superior. La intervenció dissenyada pel departament municipal de Medi Ambient inclou també la formació d’escossell per retenció de l’aigua i reg i l’encoixinat d’aquest amb materials naturals de la zona de plantació. Els tècnics han optat en aquesta ocasió per espècies de fulla caduca i creixement ràpid: pollancres, àlbers, lledoners, freixes i tamarius.