La Junta de Govern Local ha donat llum verda al plec de clàusules econòmiques i administratives que regiran la contractació de les obres per a la construcció del centre juvenil de Boqueras, que estarà situat al complex de l’auditori i l’estructura estarà composta per contenidors navals reciclats. El pressupost per a l’execució del projecte és de 60.000 euros i, tal com reflecteix l’esmentat plec, haurà de ser construït en tres mesos a partir de la signatura de l’acta de replanteig.

Així doncs, les empreses disposaran d’un termini de set dies per a la presentació d’ofertes i de la documentació administrativa requerida. Les propostes seran estudiades per l’Ajuntament d’Almassora, que portarà a terme la pertinent negociació amb les que compleixin les clàusules que regeixen la contractació.

El criteri d’adjudicació serà econòmic, pel que rebran més punts les ofertes més econòmiques. No obstant això, l’informe tècnic que acompanya al plec adverteix que les empreses els projectes presentin un cost anormalment baix han de justificar les característiques tècniques i el programa de treball vinculat a l’execució de l’oferta.

L’edil de Joventut, Xavier Trenco, ha explicat que aquest centre juvenil representarà “un espai obert perquè les noies i nois d’Almassora desenvolupin les seves inquietuds i practiquin activitats formatives i d’oci que serveixin per motivar-los i animar-lo i estimular el seu interès per l’associacionisme “. “És per tot això que comptarem amb la participació dels joves en el disseny dels espais del centre”, ha assegurat el regidor.

Cal recordar que el projecte contempla la construcció d’una solera, sobre la qual s’instal·laran dos contenidors de 2,5 metres d’alt i 12,5 metres de llarg. Entre les dues estructures es deixarà un espai lliure que serà teulada per funcionar com un pati obert a l’aire lliure. Els contenidors tindran finestres i, a l’interior, la distribució d’espais serà delimitada mitjançant panells. Els accessos al centre, així com les seves instal·lacions, estaran adaptats i no tindran barreres arquitectòniques. A més les estructures comptaran amb climatització i aïllament de l’exterior.

Campanya de recollida d’idees

Trenco ha recordat que el departament de Joventut ha iniciat una campanya per a la recollida d’idees a través de les xarxes socials en la qual els usuaris podran suggerir noms per al centre i proposar l’equipament que consideren necessari, així com les activitats que els agradaria realitzar . “Després de l’estiu estudiarem els resultats i els tindrem en compte a l’hora d’elaborar les pròximes programacions de Joventut”, ha explicat el regidor de l’àrea.

Enquesta en línia:

Molt prompte tindrem a Almassora un nou centre juvenil, al costat de l’Auditori. Per això, obrim aquest procés…

Publié par Joventut Almassora sur lundi 4 juillet 2016