L’equip de govern d’Almassora inclourà una xarxa d’itineraris per a bicicleta entre les peticions de fons a la Unió Europea (UE).

El projecte, pendent d’aprovació, té un pressupost original de 900.000 euros que es finançarien al 50% entre l’Ajuntament d’Almassora i la UE. L’actuació està inclosa en el capítol encaminat a aconseguir una economia baixa en carboni, en concret en l’apartat de mobilitat urbana sostenible. En l’actualitat, el municipi no té una xarxa urbana per a ciclistes.

La construcció del carril bici, segons el disseny previst, es forjaria progressivament durant tres anys fins a consolidar un anell de circumval·lació al municipi que comptés també amb connexions internes per afavorir el desplaçament entre punts del nucli urbà amb carril bici i “cicle carrers”. Així ho ha explicat el departament d’Urbanisme, que supedita la definició de les rutes al proper Pla de Mobilitat Urbana Sostenible.

L’obertura dels circuits urbans per a bicicletes suposaria un mitjà d’integració i l’obertura de barris en degradació i comportaria, tal com s’indicarà el consistori a la Unió Europea, la generació dels elements viaris necessaris per facilitar la mobilitat en bicicleta, com per exemple els aparcaments, i la coexistència d’infraestructures per al vianant. L’objectiu específic d’aquesta intervenció és el foment de la mobilitat urbana sostenible, és a dir, l’ús d’un transport urbà net i col·lectiu, a més de la connexió urbana-rural i el transport ciclista i de vianants. Va enfocat al desenvolupament de sistemes de subministrament d’energies netes i porta aparellades millores en la xarxa viària.

Els beneficiaris, tal com diu la proposta, serien els habitants d’Almassora però també els usuaris de bicicleta d’altres municipis. En aquesta línia, el projecte defensa les característiques propícies de la localitat a la implantació de carril bici i en pro d’una reducció de les emissions de CO2.

El ple municipal es reunirà en sessió extraordinària la setmana que ve per aprovar aquesta i la resta de mesures incloses en el pla d’implementació de l’estratègia de desenvolupament sostenible que l’Ajuntament d’Almassora elevarà a Brussel·les per demanar fons FEDER.

El projecte global està dividit en quatre capítols: tecnologies de la informació, economia baixa en carboni (inclou mobilitat urbana sostenible i eficiència energètica i energies renovables), medi ambient i eficiència de recursos (dividit en foment del patrimoni històric i cultural i millora de l’entorn urbà i medi ambient) i, finalment, inclusió social i lluita contra la pobresa, enfocat a la regeneració física, econòmica i social en àrees degradades.