L’Ajuntament d’Almassora ha contractat un estudi previ a la redacció del Pla Especial de la Vila, un treball que permetrà radiografiar l’estat actual del nucli antic, les seves mancances i el projecte de futur que reclama la ciutadania. L’elaboració d’aquest estudi compta amb un pressupost de 15.950 euros més IVA i un termini de cinc mesos que ha iniciat el compte enrere amb la recopilació d’informació municipal i que s’obrirà a la participació ciutadana al setembre.

Els objectius de l’estudi de la Vila passen per proposar línies d’actuació per a la seva revitalització, entre les que destaquen la posada en valor del nucli antic, la millora de l’accessibilitat i connectivitat de la seva trama urbana i connexió amb la resta del municipi, la preservació i conservació del patrimoni històric, l’anàlisi de les condicions d’edificabilitat i usos existents alhora que es millora el conjunt d’espais lliures i dotacionals i les estratègies de reactivació econòmica, social i cultural.

Segons ha indicat la regidora d’Urbanisme, Carmina Martinavarro, “es tracta d’una anàlisi global que aprofitarà el treball previ realitzat en matèria de topografia però que serà molt més ampli a l’incloure, per primera vegada, les necessitats que detectin els veïns i l’estat actual en matèria d’infraestructures i serveis “.

En aquesta línia es manifesta també el gabinet encarregat de l’estudi, que ha començat a recopilar informació a nivell arqueològic i històric i que continuarà amb la recerca de fotografies antigues i la radiografia de serveis urbans i infraestructures fins al proper mes de setembre, quan arrencarà el procés obert de participació veïnal. “Es fa imprescindible comptar amb la col·laboració ciutadana per realitzar aquesta tasca de diagnòstic i de recerca de solucions”, assenyala aquesta part.

En aquest sentit, durant la segona quinzena de setembre i el mes d’octubre tindran lloc les entrevistes amb propietaris, associacions, tècnics i polítics. “El projecte ha de ser el més obert possible i no reduir-se a un grup de residents perquè el futur de la Vila és responsabilitat de tots”, ha declarat Martinavarro. No en va, aquest document marcarà la rehabilitació i revitalització del nucli antic anunciades per l’equip de govern.

enllumenat led

A aquest projecte se sumarà el canvi d’il·luminació a partir de la tardor vinent. La Vila canviarà les bombetes actuals per llums tipus led per reduir el consum energètic. Aquesta iniciativa suposa la renovació de 200 focus de llums de vapor de sodi per altres de baix consum, una inversió quantificada en 150.000 euros.