La Regidoria d’Esports ha compartit amb els representants dels clubs locals el model de consell esportiu que planeja crear en els pròxims mesos. La gran novetat d’aquest òrgan serà la pluralitat dels seus components, ja que el consistori oferirà formar-ne part d’aquest a tots els agents implicats en la realització de la pràctica esportiva en el municipi, a més de totes les formacions polítiques, tal com va explicar l’edil de l’àrea, Xavier Trenco, en la trobada amb els clubs.

Així doncs, el Consell d’Esports comptarà entre la seus vocals amb representants dels clubs d’esports col·lectius i d’esports individuals, de totes les AMPAS d’Almassora, del seminari d’educació física, dels centres de salut, de les empreses locals relacionades amb els serveis esportius, dels abonats del Servei Esportiu Municipal (SEM) i dels participants en lligues locals així com en activitats esportives municipals. A més el consell estarà obert a incorporar nous membres o comptar amb l’assessorament d’experts en matèries concretes o tècnics d’altres departaments municipals quan les circumstàncies ho requerisquen.

El responsable de la vicepresidència serà triat pel propi consell, d’entre tots els seus membres, per majoria simple, mentre que la presidència quedarà assignada a l’alcaldessa o al regidor delegat. A més, tots els grups polítics podran tenir un representant sempre que no forme part de la corporació municipal.

Trenco, ha assegurat que la prioritat en la formació d’aquest consell és que “tots els agents implicats en la pràctica esportiva i els serveis associats a aquesta se senten representats, de manera que les decisions que isquen d’aquest òrgan servisquen per a millorar l’oferta esportiva d’Almassora i estimular la pràctica d’exercici”.

El regidor va explicar també les funcions del Consell d’Esports entre les quals figuren el desenvolupament d’un calendari d’activitats comuna, promoure la pràctica esportiva amb finalitats terapèutiques, d’oci, de competició i formatives i impulsar la utilització de tots els espais públics i naturals per a la realització d’activitats.

L’òrgan sectorial, també designarà als seus representants en el Consell de Participació Ciutadà que està desenvolupant la Regidoria de Participació. El seu responsable, Merche Galí, ha explicat que “la realització d’activitats esportives és fonamental en la vida dels veïns d’Almassora, per açò el seu paper serà fonamental a l’hora d’articular aquest consell”.