http://fotos01.levante-emv.com/2013/11/04/318x200/geriatrico-almassora.jpg

Inmaculada Esteller (Regidora de Serveis Socials de l’ajuntament d’Almassora) ha anunciat, que l’ajuntament d’Almassora preveu finalitzar en els propers 15 dies, els treballs de la residencia de la tercera edad de la localitat.

A més, la regidora de Serveis Socials Inmaculada Esteller, també ha anunciat, que amb aqüestos treballs, es pretèn remodelar i millorar, les condicions dels banys de la planta baixa, de la residencia municipal.

Així mateix, també cal comentar, que l’ajuntament d’Almassora ha invertit, la cuàntitat económica de 24998’60€ per tal de realitzar aqüestos treballs, de la residencia dels més majors del municipi.

Per últim queda dir, que les obres de la residencia municipal varen començar, al mes de septembre d’aquest any 2014 i avui dilluns 13 d’octubre s’ha obert el periode de presentació, de les intancies, per a totes aquelles persones que siguin auxiliars de residencia (que es troben actualment a l’atur) i que desitgin treballar en la residencia municipal, només siga reobrida.