L’Ajuntament d’Almassora ha fet públiques les bases de les proves selectives que regiran la constitució d’una borsa d’ocupació per a treballadors socials, així com els requisits per a accedir al procés. El consistori destinarà aquest personal a cobrir vacances i realitzar substitucions o reforços en èpoques de major càrrega de treball.

Així doncs, els candidats tindran fins al pròxim 3 de juny per a presentar una instància en el SIAC per tal de sol·licitar prendre part en el procés selectiu, a més d’aportar la documentació que acredite que posseeixen la titulació universitària de Treball Social i el nivell mitjà de la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià. Després de l’admissió dels candidats, el consistori convocarà la proves selectives que estaran basades en la resolució d’exercicis relacionats amb el temari vinculat a aquesta oposició, el qual pot consultar-se en l’apartat d’Ocupació de la web municipal.

A més de la qualificació obtinguda en aquests exercicis, que podrà ser de fins a 12 punts, el tribunal valorarà l’experiència professional dels candidats en funcions pròpies dels treballadors socials, amb fins a un màxim de dos punts. Finalitzat el procés d’avaluació, l’Ajuntament constituirà la borsa amb els aspirants que hagen superat la selecció i organitzarà la seua contractació en funció de la qualificació obtinguda.

Cal assenyalar que el tribunal que valorarà els exàmens i els mèrits dels candidats estarà compost per funcionaris, tant del departament de Serveis Socials d’Ajuntament d’Almassora como d’altres àrees municipals relacionades. Els membres hauran de posseir una titulació igual o superior a la requerida per a la realització de la proves.

L’edil de Benestar Social, Diana Belliure, ha explicat la creixent demanda de personal en l’àrea de Serveis Socials ja que “a causa de les conseqüència de la crisi que estem travessant, són moltes les famílies, depenents, dones i menors que necessiten de la seua ajuda i, en moltes ocasions, amb urgència”. La regidora ha recordat que la borsa de treballadors socials existent “estava obsoleta i no era funcional, doncs la majoria dels adscrits no estan ja disponibles”.de trabajadores sociales existente “estaba obsoleta y no era funcional, puesto que la mayoría de los adscritos no están ya disponibles”.