L’Ajuntament d’Almassora ha enviat l’informe de sostenibilitat financera d’Intervenció a la Direcció General de Pressupostos, dependent de la Conselleria d’Hisenda, que reconeix la viabilitat econòmica de l’Administració local per a fer-se càrrec dels costos de la direcció d’obra del col·legi Regina Violant. Amb aquest nou tràmit, el consistori sol·licita, una vegada més, les competències per a fer-se càrrec d’aquesta fase del projecte i que el Consell autoritze a l’empresa per a iniciar les obres.

Tal com assenyala l’informe, l’actuació a desenvolupar consisteix en la gestió de la direcció de l’obra. En particular, la despesa contemplada inclou l’administració general d’assegurances (14.055,21 euros) i els estudis i treballs tècnics d’Urbanisme (36.900 euros). En total, un desemborsament de 50.955,21 euros per a iniciar unes obres pendents que mantenen als xiquets en aules prefabricades des de fa 10 anys. La despesa prevista és de 7.000 euros en el pressupost de 2016 i 5.000 euros en els pressupostos de 2017 a 2015.

“Aquestes despeses compten amb cobertura pressupostària en el projecte de pressupostos de 2016 i la mesura que ascendeix a 5.000 euros en els pressupostos dels exercicis posteriors afecta al pla pressupostari a mitjà termini”, apunta. Per tant, assenyala aquesta part, i atès que no està previst ingrés algun afecte a l’execució del pla d’ocupació municipal, el cost net per a l’Ajuntament d’Almassora d’exercir la referida competència en l’exercici 2016 ascendiria a 7.000 euros.

Tal com assenyala l’interventor municipal, “els compromisos de despeses de derivats de la implantació de la competència no afectaran a la sostenibilitat financera de l’entitat en el pressupost de 2016, únic exercici al que afectaria la mesura, atès que l’ajuntament no té previst concertar cap operació d’endeutament en l’exercici 2016”. D’altra banda, el tècnic assenyala que “el període mitjà de pagament del quart trimestre de 2015 ascendeix a -5,46 dies, sense que es contemplen tensions en la tresoreria que facen dilatar aquesta ràtio”.

A més, l’informe inclou les dades de la liquidació de l’exercici immediat anterior relatius als indicadors de solvència. L’estalvi net recollit en l’informe d’Intervenció de la liquidació del pressupost de 2015 és de 4.978.790,59 euros. El romanent de tresoreria d’aquest exercici per a despeses generals ascendeix a 3.532.826,13.