L’Ajuntament de Benicarló ha aprovat l’Oferta Pública d’Ocupació de 2016 amb l’objectiu de reduir la temporalitat i la precarietat de la plantilla del consistori. L’Oferta va ser tractada prèviament en la Mesa General de Negociació on tots els sindicats, per unanimitat, van donar el seu suport.

La regidora de Serveis Generals, Marta Escudero, ha fet una valoració molt positiva d’aquesta aprovació i ha remarcat que “tant la Llei de Racionalització de les Administracions Locals com les Lleis de Pressupostos de l’Estat són una contínua amenaça als serveis prestats pels ajuntaments, ja que limiten les contractacions de personal impedint cobrir les vacants deixades per empleats que han anat deixant l’Ajuntament per jubilacions o altres motius”. “Aquestes lleis -ha assegurat la regidora- aboquen a les administracions locals a solucions temporals per tal de poder garantir la prestació de serveis”.

En aquest sentit, Marta Escudero ha dit que “l’aprovació de l’Oferta d’Ocupació Pública és un pas més, tot i les restriccions, cap a una ocupació pública estable i de qualitat amb una reducció de la precarietat i la temporalitat, que és el que els serveis a la ciutadania demanen i necessiten”.

La regidora ha constatat que “després de cinc anys sense cap moviment al respecte, ja que l’última Oferta aprovada per l’Ajuntament va ser la de l’any 2009, tornem a aprovar una Oferta d’Ocupació Pública”. “D’esta forma comencem a dotar de personal de manera permanent les àrees municipals per tal de revertir poc a poc els anys de retallades que han tingut un efecte negatiu directe en els serveis públics que rep la ciutadania”.