L’Ajuntament de Benicarló, a través de la Diputació de Castelló, concedirà quatre beques per formar estudiants en les àrees de Biblioteca, Arxiu, Cultura o Serveis Generals i Museu. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el dia 9 d’abril.

Fins al 9 d’abril es poden presentar les sol·licituds per participar en la convocatòria de quatre beques de formació de pràctiques que concedeix l’Ajuntament de Benicarló a través de les subvencions de la Diputació destinades a la formació d’estudiants.

Les beques aniran destinades a les àrees de Biblioteca, Arxiu, Cultura o Serveis Generals i Museu i estan dotades amb un import bàsic brut mensual de 500 euros. El període de realització de les beques serà de juny a octubre, tot i que la durada de cadascuna de les beques serà d’un mes prorrogable fins a un màxim de tres mesos.

Per optar a cada beca, els estudiants hauran d’estar cursant titulacions específiques per a cada cas. En el cas de la beca per a la Biblioteca, per optar es hauran d’estar cursant cicles formatius de FP Grau Superior d’Animació Sociocultural, Animació Sociocultural i Turística o Grau en Informació i Documentació. Per a la beca d’Arxiu, els estudis requerits són grau en Informació i Documentació, grau en Història i Patrimoni o grau en Història. Respecte a la beca per a l’àrea de Cultura o Serveis Generals, els estudiants hauran de cursar el cicle formatiu d’FP Grau Superior d’Administració i Finances (LOGSE) o Administració i Finances (LOE). Finalment, per optar a la beca per al museu, s’haurà de cursar el grau en Belles Arts, grau en Història i Patrimoni o grau en Història de l’Art.

A manera de conclusió queda assenyalar, que el termini de presentació de sol·licituds finalitza el dia 9 d’abril.