La regidora de Benestar Social, Marta Escudero, ha presentat el II Pla Municipal de Prevenció i Actuació davant de les Addiccions, un instrument bàsic municipal per a la planificació, la determinació d’objectius i les actuacions que es porten a cap en aquesta matèria a Benicarló fins a 2019. Amb una vigència de quatre anys, el Pla de Prevenció Municipal de Drogodependències dibuixa un marc global que permetrà abordar aquest problema des de múltiples vessants: la família, l’escola, les associacions de pares i mares i els col·lectius festius conformen els principals àmbits d’actuació que contempla el pla.

La necessitat de la posada en marxa del pla, segons la regidora Marta Escudero, es basa en el fet que «les drogues són un fenomen dinàmic que evoluciona dia a dia en usos i en costums, i per tant, hem de tindre unes mesures preventives que siguen capaces d’adaptar-se a tots aquests canvis».

La intenció final del pla és adequar les estratègies de prevenció a la situació real de la societat i dels diferents col·lectius de risc. Per això, les intervencions programades s’orienten a una estratègia global que busca implicar a tota la societat. L’objectiu, al final, és millorar la salut i el benestar dels benicarlandos. «Totes les respostes i accions que s’engloben en la prevenció de les drogodependències -ha dit la regidora- estan dins d’una política social més àmplia que va dirigida a millorar la salut i les condicions de vida de la ciutadania de Benicarló. Per tant, dins d’aquest pla es recullen les respostes de tots els recursos municipals relacionats amb aquest àmbit».

El pla analitzarà els factors de risc socials, biològics i psicològics dels diferents col·lectius als qui s’adreça. I a partir d’aquí, es posaran en marxa diferents alternatives que neutralitzen aquests factors. Les diferents intervencions que contempla el pla tindran lloc en escoles, instituts, famílies, i en altres entorns com penyes i recintes festius.

El Pla presentat, que serà accessible des del web municipal, s’ha realitzat a través de la coordinació i intercanvi d’informació entre les àrees de Benestar Social i Seguretat Ciutadana, entitats socials, ONG, centres escolars de Primària i Secundària, Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública i el centre de salut de Benicarló.