Durant tota la setmana, els equips del servei de tractament antimosquits l’Ajuntament de Benicàssim han actuat sobre els punts més sensibles de les vies públiques en el casc urbà, on es poden crear focus de mosquits.

La regidora de sanitat, Vanessa Batalla ha assenyalat que “amb la pujada progressiva de les temperatures i les últimes pluges, cal augmentar amb contundència la lluita contra el mosquit per evitar en tot el que sigui possible que aquesta plaga ens segueixi afectant d’una manera agressiva. Per això, a més aquests dies hem volgut actuar sobre les zones urbanes i sobretot, a prop dels centres educatius per a nens “.

Els equip de desinsectació de l’empresa de serveis contractada per l’Ajuntament ha desenvolupat una campanya de tractament sobre embornals de manera directa. Amb això, com ha explicat la regidora, anem a aconseguir acabar sobretot amb les larves que es crien en els dipòsits d’aigua dels embornals.

Com ha informat Batalla, “aquest tractament és la segona fase del pla de xoc es aquest any s’ha proposat l’ajuntament per intentar minimitzar la plaga de mosquits. Aquesta setmana hem pogut contrastar que el tractament amb pintura antimosquits dels embornals està funcionat ja que no es detectaven larves fins ara. Però amb el canvi climatològic d’aquests dies, s’ha procedit a un tractament amb diflubenzuron que evita el creixement dels mosquits a la fase adulta “.

A més, la regidora de sanitat ha detallat també l’èxit de la campanya informativa i de sensibilització que s’ha desenvolupat en els centres educatius locals dins de la Setmana de la Salut. “Als nois i noies de les escoles de Benicàssim se’ls ha donat unes xerrades informatives on els xavals s’han convertit en una informal brigada antimosquits i que puguin amb accions molt senzilles en els seus domicilis prevenir l’existència de mosquits”, ha explicat Vanessa Batalla qui ha afegit que “les xerrades han tingut molt bona acollida entre els escolars del municipi que estan molt sensibilitzats i s’han mostrat molt actius per fomentar uns bons hàbits preventius en els seus domicilis per combatre aquests molestos insectes”.