La regidora de sanitat de Benicàssim, Vanessa Batalla ha estat durant el matí supervisant personalment els treballs que es duen a terme per l’empresa encarregada de les labors de fumigació, treballs que es reforçaran aquests dies, a causa dels inusuals episodis de pluja dels passats dies.

La Regidor ha manifestat que “L’ajuntament treballa tot l’any per a combatre la plaga de mosquits, però la seua eficàcia depén molt de la climatologia i també de l’actuació que els veïns realitzen en les seues propietats privades. Des de la regidoria actuem en les zones humides, carrers, embornals, camins, etcètera, però dins de les propietats privades no podem realitzar els tractaments, amb la qual cosa, si existeixen focus de cria de larves, com poden ser piscines que no s’hagen tractat, o tests que acumulen aigua o altres recipients similars, el mosquit nia allí i la nostra actuació deixa de ser efectiva”’

Vanessa Batalla ha recordat que l’ajuntament realitza una inversió de 40.000€ anuals i treballa en hiverne i a l’estiu amb una programació dissenyada per a atendre les diferents etapes de la vida del mosquit i amb la intensitat que requereixen les estacions climatològiques.

També ha recordat que el Consell després d’anunciar a ‘bombo i platet, la ‘brigada *antimosquitos’, a rebaixat la inversió i que cadascun dels municipis de Castelló rebran a penes 300€ una quantitat que la regidor qualifica com a ‘insuficient’, ‘la problemàtica que generen els mosquits, va més enllà de les molèsties als veïns i estiuejants, que poden ocasionar a un municipi turístic com Benicàssim; està prenent una dimensió que pot arribar a afectar la salut’ per això a requerit al Consell i a la Diputació Provincial que adopten les mesures necessàries per a ajudar els Ajuntaments a combatre aquesta plaga.