L’Ajuntament de Borriana ha iniciat un procés d’aclariment dels valors dels sòls a efectes fiscals que, després de les diverses reunions mantingudes amb la Gerència Provincial de Cadastre, va suposar que zones com Llombai-Monges i sectors confrontants amb la CV18 vegin revisats seus imports a la baixa amb efecte retroactiu a 2015.

La regidora d’Hisenda, Cristina Rius, explica que “tot just començar a treballar, aquest equip va iniciar les gestions per corregir els valors d’aquestes zones, que estaven per sobre de la realitat”. La regidora afegeix que “el consistori dedicarà 100.000 euros a tornar a aquests veïns l’excés d’IBI pagat en 2015, després de la revisió d’aquests valors, complint un compromís que considerem just”.

Rius mostra la seva satisfacció “perquè, tot i que el PP, en tants anys de govern, deia que això no es podia fer, es demostra ara que era només una qüestió de compromís, treball i voluntat política corregir aquesta situació injusta”.

L’alcaldessa, Maria Josep Safont, considera que “era una obligació amb els veïns corregir aquesta desigualtat fiscal injusta” i destaca que “tot i la dificultat, s’ha aconseguit amb sis mesos de gestions, a través del diàleg, quan l’anterior equip de govern ja ho considerava impossible “.