L’ajuntament de Borriana es troba preparant ja, una modificació del actual presupost municipal, per tal de ampliar diverses partides.

Entre les partides que vol ampliar l’equip de gobern de l’ajuntament de Borriana es troba, la partida destinada a les ajudes socials de “emergencia” que contarà en breu amb altres 50000 euros per a garantir la cobertura fina a finalitzar aquest any 2014.

Per últim cal destacar també, que en aqüest mes de juliol i fins a finalitzar la primera quinzena d’agost es realitza, en la localitat de Borriana, la edició número XIX de l’escola d’estiu municipal. Tots aquells xiquets i xiquetes de la localitat que vullguin acudir tindràn menjador devades.