Els dos informes tècnics realitzats pels serveis municipals de l’Ajuntament de Borriana coincideixen plenament a assenyalar “la inconnexió i la manca de garanties” de la documentació presentada per la mercantil iMusic Festival SL per a la celebració de l’Arenal Sound durant l’estiu de 2016. L’actual equip de govern ja ha hagut de fer front a les indemnitzacions marcades per la sentència que feia referència a la “vulneració de drets fonamentals dels veïns” durant l’edició celebrada a la platja de l’Arenal a 2013, i segons s’ha argumentat en els nous informes “es posa de manifest que els estudis aportats per iMusic Festival SL no resulten concloents en garantir l’absència de molèsties en els domicilis residencials, en particular si es considera la circumstància de la diversitat de fonts, per tant, no es verifica amb seguretat tècnica ni jurídica que no sobrepassin els nivells màxims d’emissió “.

Tal com ja ha assenyalat en infinitat d’ocasions el regidor delegat del festival, Vicent Aparisi, “hem insistit una vegada i una altra en què només dins el marc de la legalitat tant a nivell de seguretat com pel que fa a molèsties per soroll, es podria celebrar el festival. Mai passarem per sobre d’una sentència que confirmava que en l’edició de 2013 s’estaven vulnerant els drets fonamentals dels veïns i veïnes de Borriana “.

Tant l’informe tècnic com el jurídic elaborat pels serveis tècnics municipals no poden ser més clars i contundents sobre les raons de la denegació. Tots dos coincideixen a assenyalar que, com ja es va anunciar des del consistori la setmana passada, “l’Ajuntament ha d’acatar la sentència i tenir en compte que no pot atorgar una autorització de celebració del festival Arenal Sound en contra dels criteris que manté la mateixa, ni promoure o consentir la seva celebració a les condicions plantejades per la promotora per al present exercici, a risc que les autoritats i funcionaris públics puguin incórrer en un delicte dels tipificats en la legislació penal vigent “.

La sentència que ara fa un mes confirmava que es van vulnerar els drets fonamentals dels veïns i veïnes en l’edició del 2013 autoritzada per l’anterior equip de govern, assegurava que “l’acte administratiu que autoritza el festival, no conté ni el més lleuger examen de la incidència acústica que provoca l’esdeveniment “a més de qualificar de” llicència de cors “l’autorització que els antics responsables municipals van signar i que” permet a l’autoritzat fer qualsevol cosa, sense una anàlisi dels horaris o el nombre de persones que assisteixen al esdeveniment “.