L’equip de govern progressista de Cabanes, ha informat que ja s’ha traslladat als tècnics municipals la petició perquè es faça efectiva la cessió del castell i poblat de Miravet a l’ajuntament.

Segons ha informat el regidor de Cultura i Patrimoni, Carles Mulet, des de 2012 es ve arrossegant el cas, primer quan el PP es va negar a aprovar la moció proposada per intentar recuperar el castell, i després, en no complir els acords plenaris. La insistència de l’oposició va fer obrir un expedient del cas, on el propietari de l’immoble va aplegar a oferir la cessió a l’ajuntament del conjunt, i des d’aleshores no s’havia fet cap pas endavant.

A finals de 2011 es denunciava davant del ple una notable pèrdua de diferents peces de maçoneria de la part superior del llenç de la torre de l’homenatge, problema que ve aparellat amb el fissurament de tota la façana i que afectava de manera directa a l’estabilitat de les parts que resten en peu. Un arquitecte local posava en coneixement aquests signes de deteriorament que s’havien agreujat en la visita feta en poc més d’un any, cosa que fa pensar que si en 21 mesos s’ha ensorrat una part important de la torre de l’homenatge (part més representativa del castell) i que aquesta ha quedat seriosament danyada, es qüestió de mesos que es produisca un col·lapse major.

Cronologia

– En desembre de 2011 vam presentar nova moció davant l’alarmant estat de ruïna en el qual es troba el Castell de Miravet.

– Arran aquella moció es va comunicar a la Conselleria competent aquesta situació ( 25/01/2012)

– En data 07/02/2012 la conselleria sol·licita a l’ajuntament les dades del propietari.

– En febrer de 2012, l’ajuntament rep escrit del propietari de l’immoble en el qual cedeix gratuïtament al municipi o a organisme competent els drets que puguera tindre sobre les ruïnes de l’antic poblat de Miravet.

– En març d’aquell any la Direcció General de la Conselleria sol·licita informe sobre l’estat de l’immoble i mesures a adoptar, i l’ajuntament remet un informe del tècnic municipal.

– En març de 2012 hi ha una vista d’Inspecció dels tècnics de patrimoni de la Conselleria al castell. Entra altres conclusions es destaca la necessitat de millorar els accessos per tal de poder fer qualsevol obra de conservació.

Des d’aleshores, res més s’ha fet, a pesar de ser un tema que eixia en cada plenari ordinari, on fins ara des de l’anterior equip de govern s’havia estat bloquejant sense donar cap pas amb l’excusa de que no es tenia clar qui era realment el propietari.

Ara, des de l’equip de govern municipal s’ha accedit a l’expedient i s’ha corroborat que des de 2012 no s’havia fet cap gestió. Des de la regidoria de Cultura i Patrimoni ja s’ha tingut el primer contacte amb la Conselleria de Cultura per assessorar-se dels tràmits a seguir, on indiscutiblement el primer de tots és poder aconseguir la cessió de l’immoble per part del propietari, per acte seguit elaborar la tramitació escaient per poder actuar i recuperar el conjunt arquitectònic, amb els escaients ajuts de les diverses administracions.

Igualment, s’ha demanat que de manera urgent des de l’Ajuntament es demane a la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural actuacions per la millora dels accessos al recinte ( indispensable per poder actuar en la zona). Acte seguir a estos primers passos seria redactar el Pla Director del Castell de Miravet, amb la finalitat de planificar en un futur intervencions de tipus patrimonial i de posterior posada en valor.